איילת שקד כמשל

בחיים ובפוליטיקה אין קיצורי דרך – כדי לסחוף את הציבור לדרכה של הציונות הדתית יש להצטיין בתורה, במידות ובעשייה. דעה.

יעקב (כצל'ה) כץ , כ"ד בשבט תשע"ה

קלמן ליבסקינד במוסף 'מעריב' הודיע שיצביע מחל. אני אצביע לבית היהודי, ואף קורא לציבור החפץ לראות בממשלה החדשה כוח איכותי אוהב התורה, העם והמדינה ובדגש על הארץ, להצביע כמותי.

בכך נאפשר לנציגיו, שיהיו רבים בע"ה, להשפיע ולעשות את עבודתם באמונה ובהצלחה.

בעיתון 'מקור ראשון' לפני כשבועיים אפיין נציג המגזר הדתי בטלוויזיה המסחרית את הציבור הדתי-לאומי כלוקה ב"רגשי נחיתות ושיגעון גדלות".

נכון הוא שלכל ציבור יש שוליים. גם בציבור הדתי-לאומי ניתן למצוא בשולי המחנה אנשים המאופיינים כבעלי שיגעון גדלות, אולי מתוך רגשי הנחיתות שהם נתונים בהם. ככלל, ציבורנו על כל גווניו ודעותיו הוא נפלא, נאמן, מעמיק, תורם ומעורב עם הבריות. לפעמים על שום מעלות אלו הוא גם דעתן וביקורתי משהו. בשל הסיבות הללו משמש הציבור שלנו מודל לחיקוי לאלה החפצים להידמות לו, וכמושא לקנאה למי שפוחדים מהצלחתו.

הגמרא שואלת מדוע לגמל יש אוזניים קטנות: "גמלא אזלא למיבעי קרני, אודני דהוו ליה - גזיזן מיניה" (סנהדרין קו). הגמל התלונן לפני הבורא על שאין לו קרניים, בשונה מבהמות אחרות, אז קטפו לו גם את האוזניים.

כבכל תחום מתחומי החיים, גם בפוליטיקה אין קיצורי דרך. למשל, לא תועיל הקריאה "היה מחונך!" למי שאיננו מחונך. חינוך דורש השקעה, הורים, מורים, סביבה תומכת, ואחרי שנים רבות של עבודה, תפילות וסייעתא דשמיא, ילדינו מחונכים. גם בנושא העלייה. עם ישראל יודע על פי ניסיון העבר שאין עתיד גם בגלות המתוקה. למרות זאת, איננו רואים גלי עלייה עצומים למדינת ישראל. זאת משום שכדי להביא את היהודים מהגלות צריך חינוך, אהבה והרבה סבלנות.

בדאגתנו לעתידה של ארץ ישראל, אף שחלפו כ‑50 שנה ממלחמת ששת הימים והוכח מחד שלא ניתן להגיע להסכמים עם הערבים היושבים בארצנו, ומאידך למעלה מ‑800 אלף יהודים מתגוררים בחבלי הארץ ששוחררו - מזרחה של ירושלים, יו"ש והגולן - עדיין חלק משמעותי מהמצביעים בחודש הבא ייתנו את קולם לחלוקתה של הארץ וחזרה לגבולות 67'.

הפוליטיקאים המייצגים אותנו, אשר חפצים לראות את הציבור החרדי והחילוני השותפים לעיקר שאיפותינו חוברים אלינו גם בתחום הפוליטי, צריכים להבין שהחרדים יחברו אלינו כשבבתי מדרשותינו נתמיד בהצטיינות בלימוד התורה, וחילונים יצביעו לנו כשנמשיך להצטיין בכל המפעלים המעשיים המונחים לפתחה של מדינת ישראל.

אם ח"ו נרדד עצמנו ולא נשאף להיות הטובים ביותר בכל התחומים, כולל נציגינו בכנסת, נישאר כמו הגמל: בלי קרניים ובלי אוזניים.

ומילה טובה לח"כ איילת שקד. הציבור בחר בך להיות ראשונה ברשימה לכנסת בשל היותך ברוכת כישרונות, בעלת מידות טובות, ישרה וענווה.