פשעי השנאה של בג"ץ

בית המשפט פוגע בחוק, למעשה, מוחק את החוק הקיים, ומבצע "פשעי שנאה" כנגד יהודים, אוהבי ארץ ישראל.

הרב אליקים לבנון , א' באב תשע"ה

דעות הרב לבנון
הרב לבנון
הרב לבנון

פשעי השנאה של בג"ץ

מטבע לשונית הוטבעה באחרונה: "פשע שנאה".

למען האמת, איני מכיר "פשע של אהבה", לכן לא ברור מה בא זה ללמדנו. אך אני מניח שכוונת טובעי הלשון הללו, לומר, שיש פשע הבא מתוך אינטרס. למשל, גנב, גונב כי הוא רוצה להעשיר עצמו בכסף. משאין כן "פשע שנאה", שהמניע לפשע הוא השנאה.

לאור זאת, הננו רואים פרסומים על כתיבת גרפיטי או פגיעה במכונית, בציון שמדובר ב"פשע שנאה", כמובן, של יהודים בערבים.

זריקת אבנים של ערבים על יהודים, משום מה אינה מוגדרת כ"פשע שנאה", כנראה משום שמדובר בלוחמי חופש, שלא השנאה גורמת להם לנסות לפגוע ביהודים, אלא, רצונם "הלגיטימי", לזכות לחופש ולעצמאות.

הבג"ץ 

במספר פסיקות, העמיד הבג"ץ עצמו בעימות מול החוק.

החוק קובע, שאדם הטוען לבעלות על קרקע, חייב לגבות את טענתו בהוכחות. זהו החוק הקיים בעולם, וכך גם החוק במדינת ישראל. הבג"ץ והפרקליטות החליטו לעבור על החוק.

הערבים הגרים באיזור עפרה הטוענים לבעלות על קרקעות היישוב עמונה פנו לבג"ץ. הבג"ץ לא בדק מהו הבסיס לטענת הבעלות על הקרקע. הבג"ץ לא בדק האם יש קשר בין הבעלים הרשומים בטאבו הירדני, לבין העותרים.

הבג"ץ סירב להתייחס לטענת המתיישבים היהודים, אשר הביאו ראיות שחלק גדול מהקרקע נרכש על ידם. הסדר מקובל בעולם ובישראל, שגם כאשר יש הוכחת בעלות על קרקע, יש נוהל מתן פיצוי לבעלי הקרקע, ע"י הדיירים.

למרות כל הנתונים הללו, החליט הבג"ץ: היישוב עמונה יהרס כולו: הבתים, בית הכנסת, מקווה טהרה, גני ילדים ומעונות. מה גרם לבג"ץ לעבור על החוק? ההגדרה זועקת: "פשע שנאה"!

ערבי בשם עבד אל רחמן קאסם טוען לבעלות על שטח קרקע בבית אל, עליו ממוקמים שני בניינים, בני ארבע ושתי קומות. הבניינים עדיין בבניה וצריכים להכיל בסופה של הבניה 24 יחידות דיור.

בג"ץ לא טרח לברר האם עבד אל רחמן הוא אכן בעל הקרקע. בג"ץ גם לא בדק אפשרות להשתמש בחוקים קיימים המדברים על פיצוי לבעל הקרקע. זאת למרות שכך מקובל בעולם המערבי ואפילו ביו"ש יש לכך תקדים משפטי.

בג"ץ העדיף את זכותו של עבד אל רחמן על שטח שמעולם לא הוכיח את בעלותו עליו, על פני זכותם של 24 משפחות לדירה.

בג"ץ חייב את המדינה להרוס את הבניינים בתוך 4 שבועות!

זאת למרות שרוב מוחלט של האישורים לבניינים ניתנו, וכבר בעוד חודש-חודשיים יושלמו כל האישורים הנדרשים. הבניינים גם עומדים בתוך צו התפיסה כך שגם אם מדובר בשטח פרטי אין לכך משמעות.

בפסיקתו, הבג"ץ אינו מתעלם מהידיעה, שיש היתכנות סבירה, שזמן קצר לאחר ביצוע ההריסה, תאושר הקרקע לבניה, וניתן יהיה לבנות את הבתים הללו מחדש.

אף כאן: מה מניע את הבג"ץ לפסוק כך: התשובה חד משמעית: זהו "פשע שנאה"!

ערבים הגישו עתירה בבג"ץ על מנת להרוס 9 מבנים בעפרה.

בג"ץ לא טרח לברר את הקשר בין העותרים לקרקע. הוא קורא להם "ערבים תושבי האיזור" כיוון שהם טוענים לבעלות, הבתים יהרסו.

נוהל בינלאומי מקובל, הנוהג בבית המשפט בארץ ובחו"ל, מעדיף תמיד לאפשר לבונה (גם בלתי חוקי) לקנות את הקרקע מבעליה, ולא להרוס את הבניינים אשר נבנו עליה.

בג"ץ פסק שיש להרוס את הבניינים הללו!

שאלה: מה גורם לבג"ץ לעבור על הכללים הקבועים ומקובלים בחוק, ולפסוק בניגוד לחוק?

התשובה: פשע שנאה!

  • סיכום

בית המשפט, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, פוגע בחוק, למעשה, מוחק את החוק הקיים, ומבצע "פשעי שנאה" כנגד יהודים, אוהבי ארץ ישראל.

אני קורא לממשלת ישראל ולכנסת, לאמץ טענה מוכחת זאת, ולפעול, כדי למנוע, ומיד, מהבג"ץ לפסוק ולבצע "פשעי שנאה"!