חייבים להפיץ את המורשת

הרבה פעמים דמותו הציבורית האפילה על הגאונות שלו. הוא היה גאון בעיון. וניסח שיטה שלמה של לימוד עיון.

אלחנן שטיגליץ , ט' באלול תשע"ה

אלחנן שטיגליץ
אלחנן שטיגליץ
צילום: יח"צ

בי' באלול נציין 100 שנה לפטירתו של ענק בתורה וענק בהנהגה הרב יעקב ריינס זצ"ל. הרב ריינס ידוע כאחד מהוגיה של הציונות הדתית. אך הרבה פעמים בהגדרה של הוגה דעות של הציונות הדתית מסתתרת דמות רבת הוד.

הרב ריינס ייסד את "המזרחי". המזרחי במהותו נועד לייצר "מרכז רוחני" ומזה שמו "מזרחי". מרכז רוחני שמטרתו לגלות את התורה בהתגלותה השלמה. תורה שלמה. בארץ ישראל. לעם ישראל.

משל המשיל הרב ריינס על תנורים. ישנם תנורים שעשויים בקש שמתלהטים מהר ונגמרים מהר. וישנם תנורי אבן שלוקח להם הרבה זמן להתחמם אבל כשהם מתחממים הם נשארים לאורך זמן.

כך היה יחסו לציונות. לקח לו שנתיים להצטרף מאז שהתקיים הקונגרס הציוני הראשון. אבל מרגע שהצטרף לציונות הוא "בער" על הנושא והלך מקהילה לקהילה ושכנע. הלך מרב לאדמו"ר וניסה להביאם להאמין ברעיונות של שיבת ישראל לארצו.

הרבה פעמים דמותו הציבורית האפילה על הגאונות שלו. הוא היה גאון בעיון. וניסח שיטה שלמה של לימוד עיון. כמו כן האמין בשילוב לימוד תורה ומלאכה. הרב ריינס הקים ישיבה שמטרתה היתה להקנות תורה עם מלאכה. הוא עמד בראשות הישיבה שחינכה לחיים מורכבים. הרב ריינס כתב עשרות ספרים. בנושאים שונים. הן בנושא המועדים והן בנושא היחס לגלות ולגאולה.

"כל אבדה ולא אבדת הרגש" כך זעק הרב ריינס מנהמת ליבו הטהור. אפשר לאבד את הכל אבל את הרגש אסור לאבד. כך הוא התייחס לגלות שאסור לשכוח את הרגש. אסור לאבד אותו גם אם עברו אלפיים שנה הרגש חי ובוער.

תמיד כשמדברים על הציבור הדתי לאומי מתייחסים בזלזול בכינוי "מזרוחניקים". הכינוי גנאי הזה שדבק ומשומש בשיחות ושיעורים רק מראה כמה בורות הוא מבטא בשם מי שאומרו. אנשי המזרחי הקימו מרכז רוחני שהשפיע השפעה מכרעת על התהוותה של מדינת ישראל. בשנים האחרונות נעלמה דמותו מעל חיינו. נעלמה ונשארה כשם קוד לאחד מהוגי הדעות של הציונות הדתית.

עלינו החובה ללמוד מתורתו ולהפיצה. להחזיר את תורתו למרכז חיינו וללמוד אותה בעומק.

בעז"ה עלה נעלה.