גרמניה מתאסלמת

גרמניה הגדולה והחזקה במדינות אירופה הולכת ומתכווצת ולחילופין מתאסלמת.

יעקב (כצל'ה) כץ , כ"ו באלול תשע"ה

תכלה שנה וקללותיה. תחל שנה וברכותיה.

בעוד מדינת ישראל גדלה באוכלוסיה ב"ה, ומספר היהודים יגיע ל-7 מיליון יהודים בתוך 3 שנים. גרמניה הגדולה והחזקה במדינות אירופה הולכת ומתכווצת ולחילופין מתאסלמת.

לפי הנתונים המתפרסמים באתר ויקיפדיה, נכון ל-2013 הבעיה הבוערת בגרמניה היא התכווצות האוכלוסיה. כיום חיים בגרמניה כ-80 מיליון בני אדם מתוכם 7 מיליון מהגרים. מכיון שבגרמניה מספר המיתות עולה באחוזים ניכרים על מספר הלידות, צפויה אוכלוסייתה להתכווץ ל-57 מיליון בשנת 2050. לפי חשבון זה בשנת 2100 תעמוד אוכלוסייתה על כ-10 מיליון אזרחים בלבד שרובם כמובן מוסלמים וזרים.

אל נקמות ד' אל נקמות הופיע. במאמר שהתפרסם לפני כ-3 שנים בניו-יורק טיימס פורסמה כתבה על הגב' איטה שוורץ שנפטרה בת 91 והותירה אחריה מעל אלפיים צאצאים.

הכתבה מספרת שבכל לידת צאצא היתה אומרת "נאך א שטאך צו היטלער", עוד דקירה להיטלר. הנקמה שלנו היהודים בגרמנים, היתה אומרת, היא בלידות, בצמיחה ובגדילה. את הנקמות האחרות נשאיר לבורא עולם. מי האמין אז אחרי השואה שאוכלוסיית ישראל תתעצם בעליות ובלידות מרובות ואילו גרמניה תתכווץ, תתאסלם ותיעלם. מי אמר שאין דין ואין דיין.

זכורני שבכהני בכנסת ישראל נפגשתי מספר פעמים עם קבוצות אנשי פרלמנט, אנשי עסקים ונציגי מכוני תרבות גרמניים. בהרצאותיי בפניהם תמיד פתחתי בשאלה מי מכם נשוי? כמה ילדים יש לכם? התשובות ברוב המקרים היו: נישואין? ילדים? לא בבית ספרנו!

סיפרתי להם שאצלנו בישראל רואים כולם בלידת ילדים שמחה: חרדים, דתיים ואפילו החילוניים. בסוף ההרצאה היתה הסכמה בין הצדדים שעץ תפוחים שענפיו עמוסים בפירות הוא עץ חי והעץ נטול הפירות הוא עץ מת!

בגניזה הקהירית שנמצאה והועברה לאונ' קיימברידג בשלהי המאה ה-19, התגלה מכתב של צבע עורות יהודי שהתירו לו הצלבנים כובשי ירושלים בשלהי המאה ה-11 ובמהלך המאה ה-12 להיכנס אליה ולבצע עבודה עבורם. הצלבנים ידועים היו בשנאתם ליהודים והשמידו את כל תושבי ירושלים היהודיים.

היהודי הנרגש כתב לרבו בקהיר בקשה לערוך קידושא-רבה עקב היותו של יהודי אחד בירושלים. היום כאשר בירושלים בירתנו למעלה מ-600,000 יהודים וביו"ש למעלה מ-400,000 יהודים ובמדינת ישראל כולה עוד מעט 7 מיליון יהודים, אנו מחוייבים בקידושא-רבה בלתי נפסק על הניסים, על הגבורות, על התשועות, ועל המלחמות וגם על הנקמות באויבינו הרשעים הסובבים אותנו ובאלו שרק לפני 70 שנה השמידו 6 מיליון מאחינו ומאחיותינו בני ישראל היקרים.

שנה טובה ומתוקה.

שנה של צמיחה וגאולה שלמה.