גבורה אנו מבקשים

כדי לנצח את טרור הסכינים נדרשת מנהיגות שבטוחה בצדקת דרכה ולא מפחדת להכריע את האויב.

יעקב (כצל'ה) כץ , כ"ג בחשון תשע"ו

בע"ה ננצח גם במלחמת הדת הנוכחית עם הערבים החיים בקרבנו. הניצחון יחל מלמטה, מן העם היהודי היושב בציון, הנושם אוויר ארץ ישראל ומתשעה הקבין של חוכמה שהתברכה בהם.

הרוח והחוכמה עושים אותנו יותר בריאים ופחות גלותיים ונכונים לעמוד בגבורה מול מלחמת הסכינים. רק כאשר נפנים בשכלנו ובלבנו, אנו השואפים לשלמות העם והארץ, שלא ניתן להסכים יותר לחולשה, לרפיון הידיים ולוותרנות לאלה הקמים עלינו לכלותינו, רק אז יתמלאו הפוליטיקאים בעוז, בגבורה ובאמונה ביכולתנו בס"ד להביס את בעלי הפגיון.

רק כאשר יידעו המנהיגים הדתיים והאינטלקטואלים הערבים המעודדים את בעלי כלי המשחית לשחוט ביהודים, שדינם מוות, גירוש וכליאה, הם ישנו את דרכם.

לפני כ-120 שנה, בשיאה של נכונות אירופה לאפשר ליהודים שוויון זכויות, הבין הרצל ששנאת ישראל בה עמוקה כל כך עד שגם אם היהודים ינסו להיות גויים יותר מהגויים עצמם, לא יועיל להם הדבר מול מי שרוצים להשמידם, כפי שאכן קרה.

תמימותם של מנהיגינו ושל המכנים עצמם אנשי התרבות והרוח בחושבם שאם נעשה כל מאמץ להחכים, להשכיל ולפרנס הערבים, ישנו אלו מטבעם, התבדתה. דווקא אנשי הרוח, האינטלקטואלים הערבים והפוליטיקאים המוסלמים והנוצרים החברים בכנסת, הם העומדים בראש המסיתים נגד היהודים ומעודדים בכך רצח תינוקות, נשים וגברים.

מכיוון שזו מלחמת דת, הערבים ממשיכים לנצל באופן ציני את הנאורים והתמימים שבינינו, כדי ללמד ילדיהם ואנשיהם ברבריות ושנאה, בדיוק כפי שהיא נצפית בסרטונים שמגיעים אלינו השכם והערב מאחיהם בארצות השכנות.

דרך הניצחון היא אחת: גבורה, גבורת הרוח וההכרזה שהכריזו כל מנהיגי ישראל הגיבורים בעבר, שארץ ישראל כולה היא ארצנו מקדם, ובה נישאר לעד ולנצח נצחים; וגבורת המעשה הבאה לידי ביטוי בכמות ובאיכות על ידי חיילינו ומפקדינו בשדה הקרב.

תושבי הארץ הערבים הנוהגים באלימות ובפראות נתקלים בדרך כלל במספר חיילים מצומצם ובכמה ג'יפים שמנסים להכניעם. לא זו הדרך. עלינו להזרים כוחות של אלפי חיילים לאזורי פרעות, ולהכניעם אחת ולתמיד, בשכונות ירושלים ובערי יהודה ושומרון.

נתפלל ונאמין שעם ישראל ייתן כוחו למנהיג בעל יכולות אלו של רוח חזקה וגבורת המעשה, מנהיג שיוכל להוביל אותנו לניצחון גם במלחמה זו.

בעת כתיבת מאמר זה התבשרנו בבשורה המרה על פטירתו של מנשה מזרחי (בן חיים), הטוב בחיילי ובפקודיי. מנשה, הגיבור שבלוחמים והטוב והצדיק שבגיבורים, נפצע קשה מאוד במלחמת יום הכיפורים והתייסר עד יומו האחרון. מאמר זה מוקדש לזכרו הברוך.