צ'רצ'יל והציוויליזציה

צ'רצ'יל, חרף ידענותו והשכלתו, התעלם מציוויליזציה אחרת, שעקב היותה בגלות ממושכת היתה נסתרת, הציוויליזציה היהודית.

יעקב (כצל'ה) כץ , כ"א באדר ב תשע"ו

לקראת חגיגת יציאת עם ישראל מגלות מצרים בפסח הקרוב, וברצוננו שלא להתעלם מן המאורעות העוברים עלינו זה מספר חודשים, עלה בדעתי להפנות את קוראינו היקרים לחזונו של המדינאי הגדול ביותר במאה הקודמת, אשר הוביל את בריטניה וארה"ב לניצחון על גרמניה הנאצית וגרורותיה במלחמת העולם השניה.

צ'רצ'יל האמין שהעמים דוברי האנגלית, בעיקר אנגליה וארה"ב יביאו גאולה לעולם עקב היות עמים אלו נושאי הדגל משך מאות שנים במלחמה נגד הבערות, המחלות והדיקטטורה מחד, והמנשאים את ההשכלה, הבריאות והדמוקרטיה מאידך.

באחרית ימיו, עם השתלטות רוסיה הקומוניסטית על יותר ממחצית אירופה וחוסר יכולתם של עמי המערב בהנהגת ארה"ב להתמודד עם הענק הרוסי ממזרח, בין היתר בשל הסתאבות הציוויליזציה שכה האמין בה, אמר ש"אוי לה לאנושות אם אלוהים יתייאש ממנה".

היתה תחושה בסביבתו שהוא הרים ידיים וכבר לא היה בטוח עוד בכוחם של העמים דוברי האנגלית להושיע את העולם מנפילה.

צ'רצ'יל, חרף ידענותו והשכלתו, התעלם מציוויליזציה אחרת, שעקב היותה בגלות ממושכת היתה נסתרת, הציוויליזציה היהודית. גם בשנות הגלות הארוכות הצליח עם ישראל בכל ארצות העולם הלא מפותחות לשמר ציוויליזציה נסתרת זו בהצלחה יתירה. לולי השמדות והגזירות היה עם ישראל מונה היום כ-100 מיליון יהודים, מחונכים, יודעי קרוא וכתוב, נקיים, שוחרי שלום ורעות.

צ'רצ'יל ודאי הכיר מקרוב רק את איכויות פרטיה של ציוויליזציה זו שהתגלתה בתפארתה גם אצל יהודים רחוקים מבית המדרש, בתומתם ומוסריותם. אנטוני ביוור בספרו "נפילת ברלין" מתאר כיצד הצבא האדום הרוסי בכובשו את גרמניה ביצע מעשי אונס שיטתיים בנשים הגרמניות, בילדות צעירות ובזקנות, והוא מוצא לנכון לציין שהיחידים שלא השתתפו במעשי האונס היו הקצינים והחיילים היהודים.

מגשימי ציוויליזציה נסתרת זו, אף פעם לא נואשו, לא מבורא עולם ואפילו לא מהאנושות. בשונה מהציוויליזציה הצ'רצ'ליינית בת החלוף שהיא מעשה יציר אנוש, עם ישראל ראה עצמו תמיד כשליח הבורא בעולם, "ישראל בעולם כלב באברים", כדברי רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי.

לכן בבואנו לחגוג את הולדת הציוויליזציה שלנו, נחגוג אותה ברוב פאר והדר משום שהיא אלוקית ואיננה אנושית. ממילא אין ייאוש תופס בה.

קיבוץ הגלויות של עמנו אותו אנו חווים בהתפעמות והתפעלות ב-150 השנים האחרונות, הקמת מדינת ישראל וחזרתו של עם ישראל להיותו אור לגויים בכל שטחי החיים הרוחניים והמעשיים, עדות היא לכך שהציוויליזציה הנסתרת האמתית תחזור להיות הציוויליזציה הגלויה לכל העמים שבאחרית הימים תביא גאולה לעולם.