תחזוקת רכבת ע"י גששים

בישראל 2016 השבת מרוטה ופרוצה מכל עבריה, במסחר רחב ממדים, בתעשיה ובמלאכה, בשירותים ציבוריים, בבידור ובספורט

הרב ישראל רוזן , ד' באלול תשע"ו

"ובנית מצור על העיר אשר הוא עשה עמך מלחמה עד רדתה" (כ,כ)

"אין צרין על עיירות של נכרים פחות מג' קודם לשבת

ואם התחילו אין מפסיקין. וכן היה שמאי אומר:

עד רדתה - אפילו בשבת" (שבת יט,א)

הרכבת כבר נוסעת, השבת כבר נתחללה, והאיום הקואליציוני כבר חלף עד... לתחנה הבאה.

תחנה ליד ה'בית היהודי'?

התקשורת דיווחה על תעלולי שר התחבורה לדגדג את ראש הממשלה, ולקומם עליו את החרדים, במסגרת מלחמת-פנים ב'ליכוד'. אינני יודע אם יש דברים בגו, אבל כל זה איננו מעניינה של הפרשה שהיא השבת הממלכתית בישראל.

כמי שעוסק 40 שנה, במסגרת 'מכון צומת', ב'שבת הציבורית', נשאלתי בראיונות לכלי תקשורת שונים היכן 'הבית היהודי' בתמונה? האם השבת היא 'חרדית'? אכן, אף אנכי תמה תמיהה רבתי, שהרי הציונות הדתית שמצאה מקלט ב'בית היהודי' חתומה על שאיפה לממלכתיות יהודית? בדלית מידע השבתי שכנראה קברניטי הבית היהודי החליטו פוליטית להשאיר את ההסתבכות למפלגות החרדיות, ולשבת על הגדר מחוץ לתחום שבת.

העיסוק הממוקד בתחזוקת הרכבת הוא אבסורד; בישראל 2016 השבת מרוטה ופרוצה מכל עבריה, במסחר רחב ממדים, בתעשיה ובמלאכה, בשירותים ציבוריים, בבידור ובספורט. חוק שעות העבודה והמנוחה, האוסר על העסקת עובדים בשבת, נפרם לחלוטין ונרמס ע"י שופטי ישראל שהטילו קנסות מגוחכים. 'היתרי עבודה' לשבת מוענקים בקלות רבה, ובהעלמת עין, ע"י השר הממונה (העבודה/הכלכלה). האחרון שניסה לצמצם את היתרי העבודה היה סגן השר מנחם פרוש ז"ל ('יהדות התורה') אשר הפעיל (בשלהי שנות ה-80 וראשית ה-90) באינטנסיביות את הועדה אשר החוק מחייב להקימה (המורכבת מנציגי שרי העבודה והדתות ונציג ראש הממשלה). השרים שאחריו, כולל חרדים כאלי ישי ואריה דרעי, כולם 'ברחו' מזירה זו (העסקת עובדים בשבת בניגוד לחוק) מחשש פן יואשמו בנעיצת מקלות בגלגלי הרכבת הכלכלית.

ולגופה של רכבת

עם פרוץ 'משבר הרכבת' פניתי לכמה אישי 'הבית היהודי' והצעתי לשמש נציג בועדה רבנית/ציבורית שתטפל בנושא, כמי שמחזיק ברקורד בתחום (וגם חבר ב...נשיאות הבית היהודי). לצערי, עד שעת כתיבת השורות לא זכיתי לשום תגובה! ומה פתרון בפי?

גיוס המשטרה לתת פתק 'פטור מטעמי פיקוח נפש' הוא מגוחך ועלבון לאינטלגנציה. ההלכה אמנם מקילה מאד בהתחשבות בספק פיקוח נפש, אך רק כאשר ה'חולה לפנינו', דהיינו שכבר קיימים ניצני סכנה בפועל. אם חשש לתאונות עתידיות דוחה שבת אני דורש משר התחבורה לעצור את כל הפרוייקטים שלו לטובת שידרוג תחילה של כל 'הכבישים האדומים'. גם בעת מלחמה התורה ממליצה בפרשתנו לאגף המבצעים שלא להתחיל פעילות יזומה בשבת, ורק מותר להמשיך לתוך השבת כדרש חז"ל שצוטט לעיל ("עד רדתה"; ונפסק ברמב"ם שבת ב,כה).

פתרון כוללני למצוקה כלכלית-חברתית מסוג זה הוא אך ורק  הפעלת עובדים זרים בשבת באמצעות חברה קבלנית, אשר רצוי שאף היא תהיה 'נכרית'. אם יש הכרח, תיתכן אפשרות שמפקחי העבודה יהיו 'בני ברית', ללא חילול שבת הכרחי (ובמכון 'צומת' כבר נזקקנו לפתרונות מסוג זה).

גש"ש = גוי-של-שבת

אזני כבר מצפה לשמוע מן השמאל הדתי-חברתי כי לא מתאים שמדינה יהודית תזדקק לשירותי נכרים, ו"זה גלותי" וכד'. כל זה לא ניתן להיאמר בדורנו בו מרבית עובדי הבנין והחקלאות אינם יהודים בעליל. כבר לפני עשרות שנים קראתי (מעל דפי 'הצופה' ז"ל) לפתח בישראל את מקצוע הגש"שות, ולייסד בי"ס מקצועי ל'גוי של שבת'. אוכלוסיית היעד הראשונה הם ה'גששים' הבדואים, אשר בשבת רק יוסיפו מרכאות ויעברו לתפקידם המשני.