מימונה – פשוט להאמין!

מתוך דברים שנאמרו במימונה בבית משפחת משעלי בפדואל

הרב יצחק חי זאגא , כ"ב בניסן תשע"ז

שמעתי לאחרונה דברי הבל רבים, שחוקרים שונים תולים במימונה. פשוט לא יאמן, מה טופלים על המנהג היפה הזה. הייתי רוצה ברשותכם להציע הסבר פשוט ולדעתי גם אמיתי לגמרי, למהות המימונה.

מימונה, זו אמונה. המסקנה של חג הפסח בכלל וליל הסדר בפרט. רבים שואלים, מדוע לא מוזכר משה רבינו בהגדה של פסח. האם הוא אינו חתן השמחה? איך יתכן שאנו לא מזכירים אותו בכלל? והתשובה היא, כרמוז בלשונה של ההגדה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. אסביר.

בקריאת ההגדה וסיפור יציאת מצרים בליל הסדר, אנו לא רק מספרים את ערש ההסטוריה היהודית לילדינו, אלא גם ובעיקר, מתחברים אל האמונה היהודית.

אל ההבנה, שאפילו משה רבינו, הגדול מכולם, שלא קם כמוהו בישראל, אינו אלא משרת של הקב"ה. עבד ד'. כי מי אלוק מבלעדי ד', ומי צור זולתי אלוקינו. הזוהר אומר, ששום שליט או מנהיג בעולמנו, אינו יכול להרים יד או רגל, בלי שהקב"ה יאפשר לו. האמונה המוחלטת בד' אחד, שאין עוד מלבדו, זהו העיקר בליל הסדר. זהו פשר העובדה, שמשה רבינו, הגואל הגדול, אינו מוזכר בליל הסדר אפילו פעם אחת.

היום אנו עומדים באסרו חג. פירוש המילים הוא, קשרו חג. קשרו את ימות החול הבאים, אל חג הפסח. המנהג של המימונה, הוא למעשה, העצמה וחיזוק של אסרו חג. היינו, קחו איתכם את האמונה הגדולה בד' אחד שאין עוד מלבדו, כפי שלמדתם ולימדתם בליל הסדר, אל ימות השנה הבאים עלינו לטובה. אל כל אשר תלכו, ובכל אשר תעשו, דעו כי ד' הוא האלוקים. זהו המסר המרכזי של המימונה המדהימה, שאנו זוכים להשתתף בה היום – פשוט להאמין!