זכתה ירושלים

הרב אריאל לוי , כ"ח בסיון תשע"ז

יהדות דמות מאחדת. הרב מרדכי אליהו זצ"ל
דמות מאחדת. הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צילום: עצמי

זכתה ירושלים שיוצר המאורות המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים שיכן בקרבה במשך שנים את קדוש ישראל מורנו ורבנו איש האלוקים חכם מרדכי אליהו זצ"ל, שהשבוע מלאו שבע שנים להסתלקותו.

בתוך עולם מלא הבל ושטות, בו קשה מאד שלא לטעות אחר סחף האשליות, היה מורנו הרב מאיר את עיננו במבט נכון ואמתי על העולם, שונה בתכלית מהמבט שסיגלו המשועבדים לשקר של האי עלמא.

בין שלל הלימודים החשובים שלימדנו הרב, לימוד מיוחד הנחיל לנו  ביחס הנכון והראוי להנחלת לימוד התורה הקדושה לדורות הבאים. הוא המריץ ועודד בכל מקום שרק אפשר- לשלוח ילדים לתלמודי תורה, להעביר לדורות הבאים את אהבת התורה הקדושה וההתמכרות לשקידה וההתמדה בה בלי הפסק. לעזוב את החשבונות הרבים אשר ביקשו להם בני האדם, ולגדל בנינו לתורה ויראת שמיים.

כשגדלנו בצלו של האילן הגדול, את מימיו שתינו בצמא והתאבקנו בעפר רגליו, עוד כילדים נתן לנו יחס אבהי חם ואוהב, ובנה בנפשנו בפיקחות אדירה את ההערכה והאהבה למעבירי השמועה, למתמסרים ללימוד התורה. הוא אשר ידע להלוך לפי רוחו של כל אחד, ומתוך אמון גדול בכוחות הטוב הגנוזים בנו הרים גם כאלו שלא התברכו בכישרונות להאמין בעצמם ולמסור את חייהם עבור התורה הקדושה.  

כמה הכרת הטוב עלינו להכיר למורנו הרב אשר נשאנו על כפיו והשקיע בנו להאיר לנו את אורה של תורת אמת. הלוואי ונזכה כולנו להשתעשע בתורה הקדושה כל ימינו לעולם, ולהצליח להעביר לדורות את מתיקות וערבות טוב התורה. וכפי שרגיל היה מורנו הרב לסיים את שיעוריו במילים: "ייראו עיננו וישמח ליבנו בביאת הגואל ובבניין אריאל במהרה בימינו אמן".