השקעה של חיי נצח

מיוחד היה הרב דן מרצבך זצ"ל שאת כספו כוחו ומרצו השקיע כולו בעסק הרבצת התורה והפצת אורה.

הרב אריאל לוי , י"ג בחשון תשע"ח

דעות הרב דן מרצבך ז"ל
הרב דן מרצבך ז"ל
צילום: עצמי

כולנו יודעים שחכם הוא מי שעיניו בראשו ומכלכל צעדיו בתבונה.

אם נזדמן לו לחכם סכום כסף גדול, הוא לא מבזבז אותו עד שנשאר בלי כסף אלא מי שחושב על עתידו הכלכלי, משקיע את כספו בהשקעות שמניבות רווחים. כך נוהג אדם חכם שלא חי רק לפי מה שכאן ועכשיו, אלא מחשב את דרכיו.

ישנם סוגים שונים של השקעות. יש שמפריש מכספו לימי הפנסיה כדי שיוכל לחיות ברחבות ולא בצמצום. ויש משקיע בנדל"ן. יש משקיע בפתיחת עסק. ויש מי שמשקיע גם בשותפות בעסק האמתי והרווחי ביותר- בעסק התורה הקדושה.

מיוחד היה הרב דן מרצבך זצ"ל שאת כספו כוחו ומרצו השקיע כולו בעסק הרבצת התורה והפצת אורה.

זכה והיה ממקימי הישוב עתניאל שבדרום הר חברון ודבק באדמת קודש של ארצנו הטובה.

זכה הרב דן ועסק בתפקידו כאדריכל בונה את הארץ הטובה.

זכה ודבק במורו ורבו הענק הרב יורם אברג'ל זצ"ל והיה ביתו בית ועד לחכמים, מתאבק בעפר רגליו של הצדיק ושותה בצמא את דבריו.

הרב דן בחר להשקיע את מיטב כספו  בחיי נצח. בסמיכות לביתו שבעתניאל בנה את בית המדרש לו קרא בשם המיוחד והנפלא: "חיבת הארץ", שם כינס והקים תלמידים הרבה לעסוק בחיי עולם בדיבוק חברים, בקדושה ובטהרה, באמונת חכמים ובאהבת ה' ויראתו. כך השקיע הרב דן את כספו וכוחותיו במסירות אדירה. בפשטות ובענווה.

הרב דן היה קשור בעבותות אהבה למערת המכפלה ולישוב היהודי בחברון. גם אחרי סדר יום עמוס לעייפה לא ויתר על נסיעתו הקבועה מידי יום שישי לתפילת שחרית בהשכמת הבוקר במערת המכפלה, להתמלא בכוחות מאברהם אבינו ע"ה שהיה ראש למאמינים והפיץ את אור האמונה בעולם. והוא לנו לאות למופת ולדוגמא, במה כדאי להשקיע באמת.

כשהסתלק מאתנו הרב דן באורח טראגי בדרכו לתפילה במערת המכפלה השאיר אחריו את בית המדרש הנפלא ואת מפעליו להרבצת אור התורה. בעידוד רבנו הנערץ הרב יורם אברגל זצ"ל ממשיך קולה של תורה להישמע בבית המדרש חיבת הארץ, בני משפחתו וחבריו ממשיכים בדרכו ומתמידים לפקוד בקביעות את מערת המכפלה, ונשמתו הטהורה של הרב דן עולה ומתעלה בעולם האמת בעקבות השקעותיו בעולם הזה.

כשמגיע יום השנה של הרב דן וליבנו הומה בכאב של געגועים אנו נזכרים במה באמת כדאי להשקיע בעולם הזה,  בהשקעה של חיי נצח.

האזכרה לרב דן תיערך ביום חמישי יג חשוון בבית מדרשו חיבת הארץ שבעתניאל, החל משעה 16:00