להתחזק בתורה ובארץ

לקראת "השלושים" להירצחו על קידוש ה' של הרב רזיאל שבח הי"ד.

הרב אברהם מלמד , ט"ו בשבט תשע"ח

דעות הרב רזיאל שבח עם בני משפחתו
הרב רזיאל שבח עם בני משפחתו
צילום: אלבום משפחתי

הרב רזיאל הי"ד, מתגלה כדמות מיוחדת המעוררת השראה שבהלקחו מעימנו בסערה השמיימה כהרוג מלכות שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתו, מתברר שגם מתוך דרכי חייו ניתן ללמוד ממנו איך להתחזק בתורה ובארץ ובקיום המצוות במלא הידורן.

יש קדוש בחייו ואין קדוש במיתתו (היינו במסירת נפשו על קידוש ה' במיתתו) ויש קדוש במיתתו אך לא קדוש בחייו, יש שדבקים בארץ ישראל ביישובה ופיתוחה אך לא דבקים בתורה ומצוותיה ויש שדבקים בתורה ומצוותיה אך לא דבקים במצוות יישוב ארץ ישראל. יש שזהיר במצוות בין אדם למקום אך לא במצוות בין אדם לחברו, ויש שזהיר במצוות בין אדם לחברו אך לא זהיר במצוות בין אדם למקום, יש שאהבת התורה ושמחת המצוות נגרעת מהיראה והדקדוק בפרטי ההלכה, ויש שהיראה הגדולה והדקדוק בפרטי ההלכה גורעים משמחת המצווה, אך אצל הרב רזיאל שבח הי"ד, איש חוות גלעד, כפי הנשמע מהסיפורים שסופרו עליו אחרי עלותו למרומים בסערה, השתלבו כל הדברים האלו בהרמוניה מיוחדת בבחינת 'איש האשכולות' שכלל דברים שונים ביחד.

הרב רזיאל היה קדוש בחייו וקדוש במותו בהירצחו על קידוש ה' במערכה על ארץ ישראל, היה דבק בתורת ישראל ומצוותיה ודבק במצוות יישוב ארץ ישראל, היה זהיר וזריז במצוות שבין אדם למקום וזהיר וזריז במצוות שבין אדם לחברו. היה שמח מאד בקיום המצוות בחביבות גדולה, ויחד עם זה הייתה לו יראה וזהירות בדקדוקי המצוות.  

וממש יש תחושה כפי שמובא במדרש על הפסוק בשיר השירים 'ירד דודי לגנו ללקוט שושנים' שהקב"ה לוקח את הצדיקים שיהיו כפרה על הדור, כפרה על עם ישראל.

ומה מוטל עלינו? ללמוד מדרכיו ולהמשיך את אורו ודרכו, ולהבין ולהפנים כי דבקות בתורה אינה בסתירה לדבקות בארץ ישראל, זה הולך יחד, תורה וארץ ישראל שניהם נקראו מורשה, ורק בשלמותם תופיע הגאולה השלמה. ובניינה השלם של התורה יופיע מתוך בניין הארץ, וכן נצליח בבניין הארץ וביישובה כשזה יבוא מתוך תורה.

וכן זהירות במצוות בין אדם למקום אינה אמורה לבוא על חשבון מצוות בין אדם לחברו, ויחד עם התמדתו בתורה מצא הרב רזיאל זמן לנסוע לאנשים אחרי שעשה אצלם ברית מילה כדי לבדוק את התינוק. והתנדב במד"א ובזק"א וכאחד שאהב ללמוד תורה ולהתמיד בה, איך היה לו זמן לכל זה? אלא כשמבינים שהעיקר הוא לעשות רצון ד' בעולם, זה לא משנה באיזה אופן זה בא לידי ביטוי, פעם בהתמדה בתורה ופעם בחסד בין אדם לחברו, ובניצול כל הכוחות והכישרונות שה' נותן לנו על מנת לעשות את רצונו.

יהי רצון שהרב רזיאל הי"ד ימליץ טוב בעד משפחתו שיהיו להם הכוחות להמשיך בדרכו הגדולה, בעד יישובו חוות גלעד שיגדל להיות יישוב גדול לתפארת בעם ישראל, ובעד אנשי החסד שיוכלו להמשיך בהתנדבותם לטובת הפרט והכלל. ובעד כלל ישראל שנתחזק כולנו ללכת בדרך הנכונה לפני ה' להיות דבקים בתורה ובארץ ישראל ולזכות לגאולה השלמה בב"א.