תודה לצה"ל

אויבי ישראל הצבועים התרגלו שנים רבות לומר לישראל כמה היא רעה ולגרום לה להלקאה עצמית.

הרב אביעד גדות , ט"ז בניסן תשע"ח

"צעדת המיליון" של החמאס משכה אל הגדר בעזה כמה עשרות אלפים, והיוותה אתגר חלקי בלבד עבור כוחות צה"ל אשר נערכו גם הפעם היטב.

כזה הוא השקר הפלסטיני. מנפח את עצמו בלי להתנצל.

אויבי ישראל הצבועים התרגלו שנים רבות לומר לישראל כמה היא רעה ולגרום לה להלקאה עצמית. אך לא הפעם. הפעם הפגינה מדינת ישראל חירות מחשבתית ואמרה: יש גבול.

דווקא בזמן שאלפי מצלמות מחפשות את הפרובוקציה שתצליח, השכיל צה"ל לא לספק את הסחורה לאויבים, ומנגד להכות במכה מדויקת היכן שצריך, כפי שהוא יודע: הערכות מבצעית באיכות גבוהה מאד, עין פקוחה בין כוונות, פעולה שקולה וקטלנית ברגע האמת, וזאת מתוך נאמנות עמוקה עד חרוף נפש לאומה.

על הרקע הרעשני של קולות זניחים אך צורמניים בתוך המדינה, בין מצד הח"כים הערבים ובין מצד מפלגת מרצ (שכזכור הכריזה על עצמה כלא-ציונית) – היה חשוב מאד גם המסר. ואכן גם המסרים של צה"ל באמצעות דובר צה"ל היו מאד ברורים לפני המבצע וגם במהלכו: צה"ל נחוש לבצע את תפקידו להגן על אזרחי ישראל ועל ריבונות המדינה, האויב מבצע פרובוקציה ומשתמש באזרחים ועליו להלין על עצמו בלבד.

בטוחני כי מסרים אלו שידרו עוצמה לא רק כלפי חוץ אלא גם כלפי פנים. אין ספק כי האמירה הברורה מלמעלה סייעה לצלפי צה"ל לכוין היטב למטרה בלי לחשוש. כשהראש בריא – הידיים יציבות. כך נוצר אגרוף קמוץ לפני אויב, אגרוף כזה אשר הינו בדיוק מה שמדינת ישראל זקוקה לו מול אויביה.

מדאיג מאד היה לראות כיצד נכנסו לפעולה מתוזמנת כלל המנגנונים של ארגונים אשר הכו שורש בלב המדינה אשר מטרתם להחליש את ישראל ולפורר את חוסנה המוסרי, ומצד שני מעודד היה לראות את ראשי הצבא לא מתבלבלים ולא מתנצלים. חיי מבקשי רעתנו פחותים מחיי חיילינו, ופחותים מהריבונות הישראלית עליה הינם מגינים.

בפן הרוחני, אשר מילא גם הוא את החלל התקשורתי, יתכן והאויב בחר תאריך לא מוצלח. הניסיון ההסברתי של איראן להשוות את השקר הפלסטיני לאמת של נצח ישראל, ולהשוות את ההתקפה על גבול ישראל באיצטלה אזרחית כביכול ליציאת ישראל ממצרים ובריחה משיעבוד – נתקלו באמת הפשוטה של ליל הסדר: יצאנו משיעבוד!

רבי צדוק הכהן מלובלין כותב כי המטרה של ליל הסדר היא שנדע כי ניתן לצאת מכל שיעבוד, ואכן מי שחשב שניתן לשעבד את ישראל למקהלת הצבועים ועוד ניסה לנצל לצורך כך את ערב הפסח - התנפץ אל מול החומה הצה"לית הבצורה, חומה אשר מאחוריה התכנסו משפחות בבתיהם, וחיילים בבסיסיהם לחוג את החירות. איננו משועבדים יותר לרעיונות הדמיוניים של אויבנו. איננו משועבדים יותר להאשמה העצמית.

אל מול קולות הטשטוש והעיוות מבית ומחוץ, חשוב לומר את התודה הפשוטה למי שלא ישבו בחיק משפחתם בבגדי חג, אך העניקו לנו בטחון מלא יחד עם שיעור חשוב לפסח, תודה לצה"ל.