שימו לב אל הנשמה

היהודי קשור עם הקדוש ברוך הוא ברמה של 'חוקת', של אותיות חקוקות, הוא והאמונה בבורא הם דבר אחד, עד שלא ניתן להפריד ביניהם.

הרב שמואל רסקין , ח' בתמוז תשע"ח

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

השעה הייתה 11 בלילה, כאשר נשמעו נקישות על דלת ביתו של הרב לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי מליובאוויטש. בפתח עמדה אשה מבוגרת וסיפרה בעיניים לחות כי עוד מעט יופיעו בתה וחתנה, והם צריכים רב שיסדר להם חופה וקידושין. שניהם משמשים בתפקיד בכיר בשלטון הקומוניסטי והם יעמדו בסכנה חמורה אם הענין יוודע למישהו.

הרבנית מצאה מעט עוגיות בבית, ומפית השולחן תשמש כחופה מאולתרת. אך מאין ימצאו עשרה יהודים באמצע הלילה בעיר הקומוניסטית בה אורח חיים יהודי היווה עבירה על החוק?

הרב שניאורסון קרא לכמה אנשים נאמנים, אך עם כל המאמץ, הם היו רק תשעה. ואז, הרב עשה את הבלתי יאמן: הוא ירד שתי קומות וקרא ליו"ר ועד הבית, צעיר יהודי, שמונה על ידי השלטונות לעקוב אחרי הרב, ולדווח להם על כל פעולה דתית שהרב עורך בביתו. לא אחר מאת האיש הזה, הזמין הרב לשמש כעד קידושין בביתו. ברגע הראשון האיש נדהם מההזמנה, אך הנחרצות של הרב לא הותירה לו ברירה והוא הצטרף.

הייתה זו חופה מיוחדת. גם החתן וגם הכל כיסו את פניהם בכדי שלא יכירו אותם, אך הקול השמיימי של הרב השלים את החסר. בשעה אחת וחצי בלילה, לא נותר בבית איש, מלבד אדם אחד - אותו בחור יהודי. הוא הניח את כרטיס המפלגה על השולחן ואמר לרב: "אין לי ענין בזה, אני רוצה להישאר איתך".

שמה של פרשתנו - חוקת. מבואר בתורת החסידות, ש'חוקה' מלשון חקיקה. מה ההבדל בין כתיבה לחקיקה? בכתיבה ישנם שני דברים נפרדים - הדיו והקלף. אמנם הם מתאחדים ונעשים כתב אחד, אבל תמיד אפשר להפריד ביניהם. לעומת זאת, בחקיקה אין שני דברים, שכן האותיות הן חלק בלתי-נפרד מגוף האבן.

היהודי קשור עם הקדוש ברוך הוא ברמה של 'חוקת', של אותיות חקוקות, הוא והאמונה בבורא הם דבר אחד, עד שלא ניתן להפריד ביניהם. מצד טבעו לא ייתכנו לו חיים של פירוד מהקדוש ברוך הוא. לעיתים, צריך לנער מעט את האבק שמכסה את הקשר העל טבעי הזה, אך מתחת לקליפה הוא תמיד נמצא - קשר חי ועמוק.

אין כאן מקום לשיקולים שכליים ולדיונים לכאן ולכאן, אלא זו תחושה פנימית עמוקה, שנובעת מעצם מהותו של יהודי - שהוא והקב"ה הם מהות אחת, בלתי-ניתנת לחלוקה, ולכן יש בו היכולת למסור את נפשו על קדושת שמו.

שבת שלום,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט