הרב רענן הי"ד - אחד ומיוחד

הרב אריאל לוי , כ"ה באב תשע"ח

יהדות הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. אשרי מי שזכה לעזוב את החשבונות הרבים אשר ביקשו להם בני האדם, ולהשקיע את חייו בעסק היקר מכול, הוא עסק התורה.

אשרינו שזכינו לראות בעינינו כמה טובים המאורות הגדולים ששתל הקב"ה בעולמנו, ולנסות ללמוד מהם לאיזה גובה עלינו לשאת את עיננו. 

אחד ומיוחד שהאיר במציאותו ובאורח חייו המופלא את עיר האבות חברון, היה הצדיק הקדוש והטהור הרב אליהו שלמה רענן הי"ד, בנם של קדושים אראלים ותרשישים. בן לאביו הרב הגאון שלום נתן רענן זצ"ל ונכד למרן מאור ישראל הראי"ה קוק זצ"ל, שזכה לספוג מהאווירה הטהורה בירושלים של מעלה, מהדור הקודם.

כל חייו היו קודש לעסק התורה הקדושה. (זכורני, שאחד החברים בישיבת מרכז הרב שאל אותי: "רוצה לראות מישהו בשיעור נ'? והראה לי את הרב רענן הי"ד). כל חייו קודש לעבודת ה'. גאון עצום, בקי ושולט בכל מרחבי התורה הקדושה, מדקדק בהלכה בתכלית הדקדוק, ומלא ענווה, פשטות ותמימות מופלאה, ושמחת חיים.  חכמת התורה האירה את פניו באור ייחודי שאין כדוגמתם בעולם הזה. הרצי"ה קוק זצ"ל אמר פעם לאשתו של הרב שלמה הי"ד:  עליו אפשר לומר את הפסוק: "ראשית חכמה יראת ה'" 

הרב שלמה רענן היה נדמה למאושר באדם, חיוך תמידי על פניו. 

מי שזכה להרגיש את נעימות התורה, קשה לו להיפרד ממנה. באהבתה שוגה תמיד. קל לו לשבת בבית ה' כל ימי חייו, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.  עשרים שנה גרו הרב רענן ורעייתו הרבנית חיה שתחיה, בקרית משה בירושלים, בסמיכות לישיבה הקדושה מרכז הרב.

הרב רענן יכל להמשיך לגור בסמיכות לישיבה ולחיות חיים הרבה יותר נוחים, אך ביחד עם רעייתו שתחיה בחרו בחיי מסירות והקרבה והצטרפו למפעל החשוב של מצוות ישוב הארץ. בשנת תשמ"ה הצטרפו לגרעין הדר ביתר וגרו שש שנים בקראוון בתנאים קשים. בשנת תשנ"ב עברו לגור בעיר האבות חברון, בקראוון בשכונת אדמות ישי, גם בתנאים קשים. והרב רענן היה נוסע במסירות נפש ובעקביות מחברון לירושלים, לעסוק בתורה הקדושה. והרב רענן היה שמח ומאושר בזכות הגדולה שנפלה בחלקו, לגור בעיר האבות, קרוב למערת המכפלה.

יש שזוכים למסירות נפש לתורה, ויש שזוכים למסירות על ארץ ישראל. מיוחד היה הרב שלמה רענן, שמסר נפשו גם על ישוב הארץ וגם על לימוד התורה הקדושה ודקדוק מופלא בכל פרטי ההלכה. 

על אף שהיה צנוע והסתיר בפשטות את הנהגותיו המיוחדות, האיר את סביבתו. זכורני איך עקב  ידידנו איל נוקד זצל אחרי הנהגותיו והדגיש את מסירותו לתפילה במנין, ואת למדנותו ובקיאותו המופלגת בכל חלקי התורה. 

פעם בבית הכנסת אברהם אבינו בחברון, שאל איל נוקד זצ"ל את הרב רענן: רבי שלמה, תמיד אתה מחפש מנין, מתי התפללת ביחידות? הרב רענן מיד נקב בתאריך מדוייק שהיה לפני שנים רבות, מתברר שבאותו תאריך היה שלג כבד, ורק ר' שלמה הגיע לבית הכנסת באותו יום, ונאלץ להתפלל יחיד....

בהיותו בחור בן 19, שאל רבי אלישיב בן שושן הי"ו את הרב שלמה הי"ד בישיבת מרכז הרב: באיזה גיל כבודו גמר ללמוד את הש"ס כולו בפעם הראשונה? הרב בפשטותו הצביע על אלישיב, ואלישיב בפקחותו הבין. בגיל שלי? שאל, והרב רענן הנהן בראשו: כן

שמירת הלשון

העידה אשתו הרבנית רענן שתחיה, שהרב שלמה לא דיבר אף פעם לשון הרע. 

שמירת העיניים

עוד העידה אשתו הרבנית שתחיה על הרב שלמה זצ"ל:  על אף שנצרך למשקפיים, לא הרכיב משקפיים בשנות נישואיו הראשונות, כדי לא להיכשל במראות אסורים. כל חייו נשמר בטהרת העיניים.

לפני עשרים שנה, בערב ראש חודש אלול התשנ"ח, "בא המוות בחלוננו", וחלאת אדם פלשתינאצי ארור חדר לביתו של אהובינו הרב שלמה רענן ורצחו נפש באכזריות בדקירות סכין, ואף ניסה להמשיך במסע הרצח שלו ולשרוף את הקראוון של משפחת רענן. (לבושתנו, הרוצח השפל של הרב רענן שוחרר בעסקת שליט)

כשהגיע מו"ר הרב מרדכי אליהו זצל לניחום בחברון, אמרה לו הרבנית רענן שכל חייהם הייתה התורה מאירה בביתם. והרב הציע להקים כולל אברכים לזכרו, בבחינת "הקימו ישיבה על קברו". מיד אחרי השבעה, הגיעו אברכים ללמוד בחדר בו נרצח הרב שלמה הי"ד, ולימים הוקם בו בית המדרש אור שלמה, על שם הקדוש הרב שלמה רענן זצ"ל הי"ד.

ביום שישי כט מנחם אב, בשעה 9 וחצי בבוקר, יעלו בני משפחתו ומוקירי זכרו של הרב רענן הי"ד לקברו בחלקת הנביאים בהר הזיתים, סמוך ונראה לקברו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל