או"נרע

בשעה שפליטים ברחבי העולם שולבו והשתלבו במדינות שונות נשמרה לה הפליטות הפלסטינית ברמה המושגית ואף התגברה בממדיה הדמוגרפיים.

אל"מ במיל' טל בראון , כ"ג באלול תשע"ח

דעות UNRWA - אונר"א
UNRWA - אונר"א
ערוץ 7

אונר"א, או בשמה המלא: "סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב", הוקמה כגוף של האומות המאוחדות לעיסוק פרטני בסוגיית הפליטים הפלסטינים.

ייחודה של אונר"א נעוץ בעצם הקמתה כגוף נפרד מ"נציבות האו"ם לפליטים" המטפלת בפליטים בכל רחבי העולם מאז 1950, לאחר שזו החליפה את "ארגון הפליטים הבינלאומי" שהוקם בשנת 1946 על מנת לטפל במיליוני הפליטים שנותרו כתוצאה ממלחמת העולם השנייה.

הפרדוקס הראשון של אונר"א

אונר"א הוקמה מלכתחילה כגוף עצמאי ומובחן משום שמדינות ערב, שהוקמו ברובן בחסות והודות למדינות המערב על חורבות האימפריה העות'מאנית, התנגדו למטרת נציבות האו"ם לפליטים, שחרטה על דגלה את שילוב הפליטים במדינות בהן הם שהו. התנגדותן נבעה בין היתר מחששן שמא הפליטים יישארו בשטחן ויהוו מטרד ואיום על השלטון המקומי והאיזון הדמוגרפי- חברתי- שבטי העדין כשלעצמו.

כך למעשה נוצר מצב אבסורדי לפיו התומכות בהקמת אונר"א ומנציחות את מעמדו של הארגון לאורך 70 שנה, הינן אותן מדינות ערב שהתנגדו נחרצות להקמת מדינת ישראל ושפתחו במלחמת שמד עליה עם הקמתה.
מדינות אלו הביאו במעשיהן התוקפניים כנגד מדינת ישראל, הצהרותיהן המתלהמות בעולם וקריאותיהן לערבים להמתין בסבלנות עד לניצחון ו"החזרה לשגרה" נטולת ישראל, להיווצרות הפליטות הערבית הלכה למעשה. פליטות שזוהתה ברבות השנים עם הפלסטינים, המכונים עם.

מדינות ערב שמעולם לא לקחו אחריות על החלטותיהן ההרסניות ומעשיהן הנפשעים כנגד בני עמם, שכניהן ובני דתות ואמונות אחרות, כאז כך היום, חיו בנוח עם ארגון שקם בחסות האו"ם ובסיוע מדינות המערב, במטרה לדאוג שלא ליישב את הפליטים הפלסטינים באורח קבוע בארצם.

האבסורד הוא שמהלך זה מתרחש חודשים ספורים לאחר תבוסת מדינות ערב במלחמה שתכליתה הייתה כיבוש "פלשתינה" מידי "הציונים" והחזרת השליטה על "האדמות הערביות" לידי מדינות ערב השכנות, ובכלל זאת החזרת השליטה על תושביה הערבים הפלשתינאים (כהגדרתם המנדטורית), לאחר "גמר הטיפול" בהתיישבות היהודית החדשה והחזרת היהודים לארצות הניכר.  

פליט בתורשה

ייחודיות נוספת של אונר"א הינה בעצם הבדלת הפליט הפלסטיני מיתר פליטי העולם, ברוח האמרה "כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל הפליטים".

האו"ם הגדיר את הפליטים הפלסטינים בזמנו כ: "אנשים אשר מקום מגוריהם הרגיל, מיוני 1946 עד מאי 1948, היה פלסטין, ואשר איבדו הן את בתיהם והן את מקור מחייתם כתוצאה מן הסכסוך הישראלי-ערבי ב-1948“.
וכאילו לא די בכך- המשיך הארגון ברוח "קדושת הפליט" והנציח את מעמד הפליט הפלסטיני כמעין "זכות גנטית" העוברת בתורשה לזיכרון עולם, בעצם העברת ה"זכות לפליטות" מאב לבן כבר למעלה משלושה דורות.

כאמור, אונר"א הינו הארגון היחידי המזהה את צאצאי הפליטים הפלסטינים מלפני 70 שנה, כפליטים בעצמם ומנציח בכוח את זהותם זו, תודות לסיוע חומרי ותודעתי ממדינות רבות בעולם, ערביות ומערביות כאחד.

לא זו בלבד, אלא שייחודיותו של צאצא הפליט הפלסטיני מאפשרת לו לשמור על מעמדו כפליט לאורך השנים, במקביל להיותו אזרח מדינה אחרת, ובכך ל"רקוד דבקה בשני האולמות" בעת ובעונה אחת.

אונר"א כעסק

בשעה שפליטים ברחבי העולם שולבו והשתלבו במדינות שונות, ופליטים אחרים מאזורי משבר ומצוקה באו תחתם, נשמרה לה הפליטות הפלסטינית ברמה המושגית ואף התגברה בממדיה הדמוגרפיים.

מהלך זה ארע הודות לקצב הריבוי הטבעי, מרשמי ומפקדי אוכלוסייה מוטים או מעוותים, ורצונם של מנהיגים ערבים להנציח את מעמד הפליטים הפלסטינים ואת היותם גרסה ייחודית של "אוכלי חינם" החיים על חשבון התורמים המערביים בחלקם הלא מבוטל, ללא צורך להוקיר להם תודה, אלא ההיפך- לגדפם ולייחל למפלתם ולחורבנם.

לאורך השנים ידעו והטיבו הפלסטינים לתמוך באויביה של ארצות הברית, אחת מהתורמות הגדולות לאונר"א. הפלסטינים זכורים כמי שתמכו באויביה של ארה"ב באשר הם במזרח התיכון, זכורות צהלותיהם ברחובות הערים והכפרים למשמע הפיגוע במגדלי התאומים שבניו יורק ב11 בספטמבר 2001, לפני 17 שנים בדיוק.

סוכנות אונר"א זכתה במרוצת השנים לתקציבי ענק בכל קנה מידה, ביחס שאינו מצוי בהלימה לגודל ולמצוקת האוכלוסייה הפלסטינית הזכאית לסיוע. באופן זה זכו הפלסטינים להשקעה לנפש מהגבוהות ביותר בעולם ביחס למרבית הפליטים האחרים. בנוסף, היקף העובדים באונר"א חרג באופן מובהק בהיקפו ביחס לעובדי סיוע לפליטים במקומות אחרים בעולם, המוכרים כאזורי מצוקה קשים ומורכבים לאין שיעור מאלו המוכרים לפלסטיני המצוי במזרח התיכון.  

סוכנות אונר"א הפכה ברבות השנים לעסק כלכלי משגשג בחסות מדינות המערב, מדינות ערב ואף מדינת ישראל. הסוכנות שילמה משכורות נאות והעניקה תנאים טובים ובטחון, במלוא מובן המילה, לאלפים רבים מעובדי הארגון, כולל לאלו מבינהם שבחרו לתמוך ולסייע באופן מוחשי לפעולות טרור כנגד מדינת ישראל, בחסות ובמסווה לכאורה של הסוכנות, כפי שהתברר במהלכן של פעולות מבצעיות וסבבי הלחימה בעזה בעיקר.

נדיר למצוא ארגון כלכלי ותיק ורווחי החפץ בחיסולו מטעם עצמו. אונר"א לפיכך אינה נבדלת, שהרי הפליטות הפלסטינית הוכחה מזה שנים רבות כמקור פרנסה מכובד ויציב לאלפי משפחות, לצד היותו מנגנון סיוע חשוב עליו יכול הממשל המקומי להישען לצרכיו השונים, במקביל לשימור ואף חיזוק הנרטיבים הפלסטינים, בדגש על זכות השיבה.

לא פראייר

בסוף השבוע שעבר קם לו נשיא ארה"ב באומץ והכריז על סירובו להכיר בפרדוקס הפליטות הפלסטיני, סירוב לממן את אלו המגדפים את ארצו ומייחלים להשמדתה יחד עם בת בריתה. זהו נשיא שמסרב "לשחק" לפי החוקים שהכתיבו הערבים מזה עשרות בשנים לעולם המערבי כולו רק משום שיכלו בשעתו. טרמפ הכריז על הפסקת התמיכה המשמעותית של ארצו באונר"א, שמהווה שליש מתקציב הארגון, אותו יאלצו מדינות אחרות לכסות... או שלא.

המהלך אותו מוביל הנשיא טרמפ יכול להוות נקודת מפנה ביחס העולם המערבי לפליטים הפלסטינים.
במהלך זה יש כדי לעודד, להמריץ ולדחוף את מדינות העולם ומדינות ערב בכללן, לסיים את ההכרה במעמד הפלסטינים כפליטים בחלוף השנים, מעמד שהן עצמן אחראיות ישירות להיווצרותו ולהנצחתו. מהלך זה יביא בסופו של דבר להגברת ההיטמעות ולנטילת אחריות של הפלסטינים על עתידם, באופן שיגלם חלוקת משאבים והשקעת תשומות במגוון תחומי חיים מעבר לטרור וללחימה בלתי מתפשרת במדינת ישראל, כמו גם החלטות מהותיות ביחס לעתידם כישות עצמאית לאור התרחקות "חלום השיבה". תהליך זה יתכן שיארך זמן רב, על כן נכון שהחל עתה בגדר "יפה שעה אחת קודם".

הסיוע שניתן לפלסטינים באמצעות אונר"א אפשר עד כה גמישות תקציבית וניהולית מסוימת למנגנוני הממשל בחלוקת משאבים פנימית. כעת יאלץ השלטון "לחשב מסלול מחדש" ולהקצות יותר משאבים לרווחת האוכלוסייה על חשבון צרכי הטרור הישירים והעקיפים, כגון הסטת כספים ששולמו למחבלים ולמשפחותיהם לטובת צרכים חברתיים וכלכליים, יצירת מקורות תעסוקה ופרנסה תחת בקרה של מנגנוני פיקוח חדשים מטעם האו"ם והמדינות התורמות, השקעה בתשתיות אזרחיות ועוד.

המלצה קטנה למדינת ישראל ובנות בריתה- הפסיקו לאלתר מלכנות אזורי מגורים של פלסטינים ברחבי יהודה, שומרון ועזה כמחנות פליטים! עצם השימוש בכינוי "מחנה פליטים" תרם במשך כל אותן השנים בהן נקראו כך להנצחת תודעת הפליטות הפלסטינית, שיחק לידי הפלסטינים בדרישתם לזכות השיבה מתוקף היותו של מחנה פליטים מתחם מגורים ארעי. דבר שאינו נכון בהכרח, כפי שניתן להבחין בנקל מהאוויר ומהקרקע כאחד.

לסיכום

אונר"א, אשר נולדה בחטא ושרדה בחטא, הייתה למנגנון כלכלי ותודעתי משומן, שתרם רבות לחיזוק הנרטיב הפלסטיני של פליטות ועמו זכות השיבה.

אונר"א אחראית במידה לא מבוטלת להנצחת ה"מסכנות" והתלות הפלסטינית בגורמי סיוע ותמיכות בינלאומיות.
היה זה ארגון שבמידה לא מבוטלת סייע להתגבשות העם הפלסטיני וחי עמו בסימביוזה ששירתה היטב את צרכיו לאורך תקופה ממושכת.

על מדינת ישראל למנף עתה את ההכרזה האמריקנית על הפסקת הסיוע, תוך נקיטת שורת צעדים מעשיים והצהרתיים כאחד, בכדי לוודא כי יחסי התלות שנוצרו כלפי הארגון לא יופנו לאפיקי טרור נגד ישראל אלא למציאת פתרונות וחלופות מועילות למען עתידו של הדור הראשון הפלסטיני שלא ייחשב עוד כ"פליט בירושה".