בטרם הרים יולדו

מה ההבדל בין הכרת ה' קודם בריאת העולם, והכרת ה' אחרי הבריאה? ואיך כל זה קשור לעשרת ימי תשובה?

הרב ד"ר יוסף שטמלר , ד' בתשרי תשע"ט

יהדות הרב ד"ר יוסף שטמלר
הרב ד"ר יוסף שטמלר
צילום: אוניברסיטת חיפה

בראש השנה ציינו את בריאת העולם (או ליתר דיוק את בריאת האדם). ומה היה קודם בריאת העולם? הפסוק בתהלים (צ, ב) אומר: "בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם אתה אל".

לפני בריאת העולם היה הקב"ה: מעולם ועד עולם. נתעלם לרגע מהפרדוקס המצוי כאן, לפיו, לפני בריאת היה הקב"ה 'מעולם ועד עולם', והרי זה לא ייתכן כי עדיין לא נברא שום עולם?! אבל מכל מקום, מה שכתוב כאן זה שלפני בריאת העולם היה הקב"ה שרוי בכל, ממלא הכל, מצוי בכל מקום, ועל כן מולך וידוע בכל מקום. היה ברור באופן וודאי ש'אתה אל', ואין עוד מלבדו. אולם, ברגע שנברא עולם החומר, הקב"ה כבר איננו ידוע בכל מקום, ולא כל בריה מקבלת אותו כמלך עליה.

החומר מסתיר את הקב"ה, מאפשר לאדם להתעלם מרצונו ואפילו להכחיש את קיומו. לכן, כידוע, נקרא המקום בו אנחנו חיים 'עולם' - 'עולם מלשון העלם'. העולם מעלים את בוראו, וזוהי תכונתו המהותית ביותר, אשר על כן בחרה השפה העברית בתכונה זו, ההעלמה, כדי להגדיר את המקום בו אנו נמצאים.

הפסוק הבא בתהלים ניגש לעניין התשובה: "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם". העלמת הקב"ה בעולם יוצרת, כאמור, מצב שלילי, באופן מובנה ואוטומטי. ולכן, מה שנדרש כאן היא תשובה, שכידוע קדמה לעולם. התשובה מסייעת לאדם להתגבר על ההעלם שיוצר העולם ועל ידי כך מחזקת את הכרתו בעובדה, ששרתה בכל מקום קודם הבריאה: 'אתה אל'.

זהו התהליך אותו עלינו לעבור מראש השנה, דרך שבת שובה, ועד יום הכיפורים. היעד שלנו הוא להגיע למצב שבו "ומעולם עד עולם אתה אל", לא יהיה רק תאור של מה שהיה קודם בריאת העולם, אלא יתאר גם את המצב לאחר שנברא העולם. נדרשת כאן סגירת מעגל אדירה. תהליך שהתחיל בבריאת העולם, ויסתיים כשיתרומם העולם שוב לאותה מדרגה של הכרה בה' שהיתה קודם הבריאה, אבל הפעם דווקא מתוך עולם החומר.

כדי להגיע למציאות נשגבה זו, שאפילו עולם החומר מכיר בכך ש'אתה אל', נדרשת עבודה נמרצת של האדם; זוהי עבודת התשובה. יעד זה יושג במלואו כשנגיע בע"ה לגאולה השלמה, ועד אז כל אחד מאיתנו נקרא לעשות תשובה כלומר לחזק את הכרתו בעובדה ש'אתה אל', דהיינו להמליך על עצמו את הקב"ה. תהליך זה שעושה כל אחד מאיתנו, יקרב את העולם כולו לעידן הגאולה, במהרה בימינו אמן.