המורים הם הבסיס להצלחת התלמידים

ביום המורה צריך להעלות על נס את הגננות והגננים, המורות והמורים, הראויים מכולנו לכבוד והערכה במובנם העמוק ביותר.

ד"ר חיים שקד , כ"א בכסלו תשע"ט

דעות מורה
מורה
צילום: חמדת הדרום

הקטנת הצפיפות בכיתות, עושר תכניות הלימודים ואיכות ספרי הלימוד, הם גורמים חשובים להצלחתם של ילדינו. אך יותר מכל, מה שקובע את הצלחתם העתידית של ילדינו, היא האיכות של המורים המלמדים אותם. השוני באיכות המורים הוא בעל השפעה מכרעת על הישגיהם היחסיים של תלמידים במערכות חינוך, בפרט בגילאי טרום-יסודי ויסודי, ובלימודים מתמשכים תחת מורה באיכות גבוהה.

מחקרים מלמדים, כי מבין כל הגורמים הבית ספריים הנוגעים להישגי התלמידים, איכותם של המורים היא הגורם המשמעותי ביותר. חברת הייעוץ הבינלאומית מקינזי פרסמה לפני כעשור דו"ח מקיף אשר בחן מהם המאפיינים של מערכות החינוך הטובות בעולם. התובנה העיקרית שהעלה הדו"ח הייתה כי המורים הם המרכיב החשוב ביותר במערכת – "איכות מערכת החינוך לא יכולה להיות טובה יותר מאיכות המורים שלה".

ההישגים של מערכות חינוך ברחבי העולם נמצאים כיום במעקב קפדני באמצעות המבחנים הבינלאומיים. הנתונים מלמדים כי מערכות החינוך המצליחות הן אלה ששמות דגש על איכות המורים והכשרתם — עניין הניכר בבירור בהישגי התלמידים. השפעת המורים איננה רק משמעותית, היא גם נשמרת לאורך זמן – לימודים ממושכים אצל מורה טוב יאפשרו לתלמיד להגיע להישגים גבוהים, גם אם לאחר מכן הוא עובר לכיתה של מורה טוב פחות, ולהיפך.

לפיכך, המורים עשויים להיות הפיתרון לבעיותיהן של מערכות חינוך, כאשר מורים טובים מביאים את התלמידים להצלחה גם בטווח הקצר וגם לאורך זמן.

אבל לא המורים לבדם. תפקידם של ההורים אינו מסתכם בהעברת הלמידה של הילדים לאחריותם של המורים. מערכת היחסים בין הורי התלמידים לבין המורים טומנת בחובה פוטנציאל עצום לצמיחה. כבוד הדדי בין הורי התלמידים לבין המורים הכרחי לקיומה של מערכת בית ספרית תקינה. מערכת תמיכה וגיבוי הדדית בין מורים והורים, חיוניים ליצירת מסגרת שתאפשר לילד לבסס את דרכו ואת הצלחתו בבית, בכיתה ובחיים שלאחר בית הספר.

במקורות נתפס המורה כאיש רוח, איש בעל מעמד מיוחד בחברה מתוקף היותו אדם שעוסק בחינוך. הילה של קדושה מרחפת מעל עבודתו. כיום ברור, כי המורה הוא גורם משמעותי בעיצוב זהות התלמיד ומשפיע במידה רבה על עתידו.

יום המורה הוא יום שבו צריך להעלות על נס את הגננות והגננים, המורות והמורים, הראויים מכולנו לכבוד והערכה במובנם העמוק ביותר. קשת רחבה של ארגונים וגופים ציבוריים, לצד אנשי רוח ונבחרי ציבור, מציינים את יום המורה כיום הוקרה, ובבתי ספר רבים מתארגנים כדי להודות למורות ולמורים על מסירותם הרבה ועבודתם מלאת המשמעות.

עוד לפני שנטפל בהעלאת שכר המורים ובשיפור תנאי עבודתם, יכול כל אחד ואחת מאיתנו להגיע בבוקר, ולהגיד תודה למורה או לגננת של ילדיו, ולהביע הערכה לדמות שמחנכת עבורנו את דור העתיד שלנו.