הרב המעורב המתערב והמתערבב

ברוח פורים: פיוט בנוסח אשכנזי, מתאים לכל העדות, במנגינת ימים נוראים
עדיף לאמרו עם קיטל

הרב אברהם וסרמן , י"ג באדר ב תשע"ט

יהדות הרב אברהם וסרמן
הרב אברהם וסרמן
צילום: עצמי

הרב המעורב –

לומר לפני בחירות, גם אם הוקדמו:

שומע חלקי-סיפורים, משבקי"ו לוחשים שביבים,

רומז ונרמז תפקידים, שולח לשָחַת בוגדים.

אוחז מקלדת ועט, מוציא הודעה ומתחרט,

מכתת לחרב עט, נושך ושורט ובועט.

מבטיח הרים להוריד, שואף לתפקיד בעתיד,

נאמניו חוששים תמיד, שואלים מתי עת-עתיד?

ובכן אמרו – מה גדול אדוננו מורנו ורבנו.

לומר לאחר בחירות, בלי קשר לתוצאה:

נישא על כתפי נתמכיו, מפרסמים מעשי-ניסיו,

מנדטים זיכה לשומעיו, לאָין היו מתנגדיו,

כסף ישקלו למוסדותיו, עולמו יראה בחייו

ובכן וזמרו – אין גדול כאדוננו מורנו ורבנו.

הרב המתערב –

לומר לפני בחירות בעתם ובזמנם:

המושיב מתנגדיו בבית, מתרים לבדק הבית.

ממליך מלכים לכסא, עובר מנושא לנושא.

נושא מעפר דל, מצניח מועמד שפל.

מהלל ומקלל בשתי נשימות, לבל ירוצו בשתי רשימות,

אומר ושוכח הבטחות, חב לאחרים טובות זכרונות.

סוגרים הארון ואומרים במרוצה

יועציו תחבולה ומזימה, שבתם בתוך מרמה,

בוחשים במי מדמנה, יום בלילה להמירה.

פותחים הארון

אבל גדול אדמורנו.

נוהם על צריו בנהימה, מברך לתומכיו בנעימה.

יריביו יקבור באדמה, חסידיו כספם מי מנה.

בבחירות מוקדמות אומרים זה:

היושב בתוך עמו, המכיר את עמו,

חש ומאזין ממקומו, יודע נפש בהמתו,

קורא מחשבות עדתו, יודע כל איש וטיבו,

מתעַבֵּר על ריב לא לו, מרים ומשפיל באפו,

מסדר ג'וב למקורבו, דוחה באף לשונאו,

מתנגדיו מפטירין לעומתו, עד מתי ימלוך?

זה אומרים אם התרסקו בבחירות, היל"ת:

מפיו יתהלכו גיצים, משרתיו תלויים על עצים,

מאשים את כל העולם, שמים וארץ וכל אשר בם,

לא מסתפק ברמזים, מעניש שמנים ורזים,

מחליף וזורק מקורבים, מודה באשמת אחרים,

שב ומתנשא, מצדיק כל אשר עושה,

רואה ישועות בכשלונות, פועל פעולות בעולמות,

מי יודע כמה אסונות, מנע ברֶסֶק בחירות,

להחליפו אין לדרוש, חסידיו מרכינים ראש,

שותים לענה וראש, יסוריהם אין לפרוש,

רואיהם ינידו ראש, מתנגדיהם רעננים כברוש,

ובכל זאת –

באמונתם אין לשקר, וכבוד אחרים אין לייקר,

אשרי המחכים לבוקר, תפילתם שעה עם בוקר,

בוקר יקומו לשוועתם, ראה עניים ולחצם,

ובכן גדולים מעשי אדמורנ"ו

הרב המעורבב

יכוון על רב שהחליט להתמודד:

סוגר גמרתו, זונח סטנדרו,

אץ רץ מביתו, לקבל תמיכת עמו,

זעק ולחש עימו, נא לבחור בהדרתו,

אשר זקן-חכמים לו, אף שנפגם תלמודו. 

לכן יתגאה בתוארו –

חבר הכנסת מורנו ורבנו.

מדבר לכל מיקרופון, מענה רך וחד לשון,

הפריימריס אינו מניח לישון, שואף להיות ראשון

מתבל ארמית מדוברת, באנגלית זה נשמע קצת אחרת

לכן יתגאה, יועצים עומדים ממעל לו –

חבר הכנסת מורנו ורבנו.

זה אומרים כשנבחר:

לא יודע סתרי כנסת, רגליו מוליכות לבית-הכנסת,

מזלזלים בו אנשי-כנסת, שוכח מתי מתכנסת.

יורה הלכות ופסקים, אחר כך מחפש מי יסכים,

נועץ חדשים לבקרים, לקבל גיבוי מפוסקים.

לכן יתגאה יועצים מכשילים אותו –

חבר הכנסת מורנו ורבנו

זה אומרים כשנדחק לירכתי הרשימה מחמת מועמד מוצנח (גם כן היל"ת):

ברוך שהחיינו והצילנו, לבית המדרש החזיר אותנו,

בל יהי חלקי עם בית שִֹפתותים, שהתורה אצלו בירכתיים.

אין שמחה כהתרת הספקות, על כן נעשו לי נסים ואותות,

סימנא היא מילתא, ודחו יתי בחדוה וגילתא.

מרומם הוא רבנו, בקדמייתא ובתרייתא

צבי ואתרעי בן, ויליף לן אורייתא.