היום - הזדמנות של פעם בשנה

בפורים יש ההזדמנות להעלות את הגוף לקדושה, באמצעות שמחה ללא גבולות, המתעלה על המגבלות הפיזיות שלנו ומרוממת אותנו לדרגות גבוהות.

הרב שמואל רסקין , י"ד באדר ב תשע"ט

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

בשבת האחרונה, זכינו לביקורו של אבי שי' אצלנו בבודפשט, בו שיתף אותנו בהתוועדות מאוד מיוחדת, ארוע מכונן מילדותו, שהוא ומשפחתו לא ישכחו לעולם: "הימים הם שנות ה-60 ברוסיה הקומוניסטית, בה נאלצה משפחתנו שהתגוררה בעיר גורקי (ניז'ני) לחיות חיים יהודיים בחשאי ובפחד תמידי מאימת השלטונות. הגיע ליל פורים, ואורח מיוחד בא לביקור - הדוד ר' משה וישצקי ע"ה, המשפיע שרק זמן קצר קודם לכן שוחרר מהכלא בו נכלא בעוון הפצת יהדות. "בואו נשב ונעשה התוועדות!", הציע".

"את מראה התוועדות פורים המיוחדת הזו אני זוכר לפרטי פרטים. מכיוון שאסור היה לחגוג את החג היהודי, ידענו שבמידה ויכנס זר, נאמר שאנו עורכים מסיבת יום הולדת. ישבנו בחדר קטן ששימש כמבואה לסלון, היה שם שולחן כתיבה, כסא וספה, והדוד פנה לאבי ז"ל "ר' שולם בער, תביא משקה!".

מיד נשלחתי לקנות בחנות הקרובה בקבוק "משקה", וכך ישבו משעות הערב המוקדמות ועד השעות הקטנות של הלילה אבא והדוד ר' משה, כשאנו הילדים עם אמא מסביבם, והתוועדו רק על נקודה אחת בלבד בכל הלילה: יום הכיפורים - הוא כ-פורים. זאת אומרת, שהיום הקדוש יום הכיפורים, פותח בכ' הדמיון - הוא רק דומה לפורים, שבמובנים מסויימים נעלה ממנו יותר. כך במשך שעות רבות ישבו ודיברו על דבר אחד וניגנו ניגון אחד".

ביום הכיפורים אנו מכפרים על נפשינו באמצעות צום ועינוי הגוף, על מנת לזככו ולקדשו. ביום הפורים יש לנו את ההזדמנות להעלות את הגוף לקדושה, באמצעות שמחה ללא גבולות, המתעלה על המגבלות הפיזיות שלנו ומרוממת אותנו לדרגות גבוהות. עד כדי כך נעלה חג הפורים, עד שמובא בספרים שכל המועדים יהיו בטלים לעתיד לבוא, חוץ מפורים, שנאמר: "וזכרם לא יסוף מזרעם".

ביום מיוחד וקדוש זה, יש לנו 4 מצוות: מקרא מגילה, משתה ושמחה, משלוח מנות, ומתנות לאביונים. בפרשת השבוע שנקרא השבת אנו לומדים על קורבן תודה, זו ההזדמנות לומר תודה לה' על כל הניסים והנפלאות שעשה ה' לאבותינו ועושה גם לנו "בימים ההם - בזמן הזה", מתוך שמחה אדירה - "שמחה פורצת גדר", וכאשר נפעל ונשאב כוחות מכל העניינים שיש בחג הפורים, הרי שנזכה לכל הטוב והשפע לכל השנה, בגשמיות וברוחניות.

פורים שמח!
שבת שלום ומבורך
הרב שמואל רסקין
בית חב״ד קרן אור בודפשט