מאמינים ונגאלים

מחר אחר הצהריים בארץ הקודש, ובחו"ל ביום שבת קודש אחר הצהריים, נסב יחד לסעודת משיח. אם אתם קרובים לבית חב"ד, אתם מוזמנים להצטרף.

הרב שמואל רסקין , כ' בניסן תשע"ט

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

הקטע המרגש ביותר שהיה לנו בליל הסדר אותו ערכנו במלון מריוט הנמצא על גדות נהר הדנובה, היה כאשר עלו לבמה עשרות רבות של ילדים ושרו יחד "מה נשתנה", והוכיחו יותר מכל את כך שעם ישראל חי, לנצח.

בסיום, ניגשה אלי אישה מבוגרת ואמרה: "אני נולדתי כאן בבודפשט, כל המשפחה שלי נרצחה בשואה, והדנובה הזו הייתה אדומה מדמם של היהודים. מה שהחזיק אותי לאורך כל הדרך, זה כח האמונה. לראות הערב כאן כאלף אנשים שרים וחוגגים יחד את ליל הסדר ואת המשכיות המסורת היהודית, אין לי כל ספק - האמונה ניצחה".

מהמפורסמים בניגוני האמונה, הוא "אני מאמין", אחד מעיקרי האמונה היהודיים, אותו הלחין חסיד מודז'יץ בשם עזריאל דוד פסטג מפולין. כיצד הגיע אלינו? מספר החזן בן ציון שנקר: כאשר נשלח עזריאל ובני משפחתו למחנה ההשמדה טרבלינקה בשנת תש"ב (1942), דחוסים אל תוך קרונות משא ללא אוויר ומים, החל לשיר בשארית כוחותיו את "אני מאמין" בלחן זה.

בעוד יושבי הקרון מצטרפים אליו והשירה מתגברת, הכריז עזריאל כי מי שינצל מהתופת ויעביר את הניגון לרבי ממודז'יץ, יזכה בחצי מחלקו בעולם הבא. אחד הנוסעים הסכים לעסקה, קפץ מן הרכבת ובסופו של דבר הצליח להנצל. הוא ברח לשוויץ, רשם את תווי הניגון וסיפורו, ושלחם במכתב לרבי ממודז'יץ.

בחודש ניסן תש"ה (1945) במהלך סעודת ברית בארה"ב, החלו לשיר את הניגון בפני הרבי ממודז'יץ. לאזני המשתתפים כבר הגיעו אז הידיעות על אודות האסון שפקד את אחיהם באירופה, ואף עין אחת לא נותרה יבשה לשמע הניגון וסיפור הצלתו. מספרים כי אמר הרבי ממודז'יץ: "עם הניגון הזה צעדו יהודים אל משרפות הגזים, ועם הניגון הזה יצעדו היהודים לקבל את פני משיח צדקנו".

"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל" - בחודש ניסן הייתה הגאולה הראשונה ממצרים על ידי משה רבינו, ותהיה הגאולה האחרונה על ידי משיח צדקנו. עומדים אנו ערב "שביעי של פסח" בו נקרע ים סוף והושלמה יציאת מצרים. ביום זה הנהיג הבעל שם טוב לערוך "סעודת משיח" והסביר כי ביום זה מאירה "הארת משיח".

אדמו"רי חב"ד השלימו את המנהג בהצעה כי כל אחד ישתה ארבע כוסות יין בסעודת משיח, כנגד ארבעת כוסות הנחמה שעתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את ישראל. מחר אחר הצהריים בארץ הקודש, ובחו"ל ביום שבת קודש אחר הצהריים, נסב יחד לסעודת משיח. אם אתם קרובים לבית חב"ד, אתם מוזמנים להצטרף. אם לא, עשו זאת יחד עם בני המשפחה וחברים.

בחג הראשון אנו אוכלים מצות ושותים יין לאחר שיצאנו ממצרים, אך בחג האחרון אנו אוכלים מצות ושותים יין עוד לפני הגאולה העתידה, בכך אנו אומרים לאבינו שבשמים: ריבונו של עולם, בניך מאמינים בכל הלב בביאת המשיח, ולא מצליחים להתאפק עד שהמשיח יבוא, וכבר עושים סעודה לכבודו של המשיח. אנא, הבא לנו את משיח צדקנו כעת!

חג שמח ושבת שלום ומבורך,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט