לאחד את פרשת השבוע בארץ ובחו"ל

יש ערך חשוב בשמירה על מנהגי ישראל, אולם עם השתנות המציאות יש לשקול את המחירים שלעתים משלמים על שמירת מנהג מסוים

הרב אמנון בזק , כ"ג בניסן תשע"ט

בשלושת החודשים הקרובים עם ישראל מתפצל לשניים, בכל הנוגע לפרשות השבוע, בשל העובדה שאתמול היה יום טוב שני בחו"ל ולא קראו את פרשת אחרי מות, כמו בארץ.

מכאן ועד לשבת שלפני תשעה באב, פרשת השבוע בארץ תהיה אחת לפני שזו שיקראו בחו"ל (לדוגמה, בשבת הקרובה נקרא בארץ את פרשת קדושים ובחו"ל את פרשת אחרי מות, וכך עד לפרשת מסעי). 

פיצול זה בדורנו גורם לבעיה כפולה, שלא הייתה קיימת בדורות הקודמים: ראשית, רבבות אנשים שיסעו בחודשים הקרובים מהארץ לחו"ל או להיפך, יפסידו קריאה של פרשה אחת בציבור לפחות. שנית, בעידן 'הכפר הגלובלי', הקשר בין הארץ ובין התפוצות הוא חלק בלתי-נפרד מחיינו, כך שהפיצול לגבי פרשות השבוע נראה מוזר וחריג. 

את הבעיות הללו ניתן לפתור בפשטות ובמהירות, אם יוחלט שכבר בשבת הקרובה יקראו בחו"ל לא רק את פרשת אחרי מות, אלא גם את פרשת קדושים כמו בארץ, כפי שנהוג בשנים שאינן מעוברות שפרשיות אלו מחוברות. אין בהחלטה זו כל בעיה הלכתית, אלא שינוי של מנהג, שמקורו עמום. מבחינה הלכתית יש שני עקרונות לקביעת חיבור או הפרדה של פרשות בשבתות הקיץ: האחד, שלא תהיה סמיכות בין הקללות שבפרשת בחוקותי לחג מתן תורה, ולכן צריך שלפחות פרשת במדבר תהיה לפני חג השבועות; והשני, שאת פרשת דברים יש לקרוא לפני תשעה באב. השולחן ערוך הזכיר לכך סימן בקיצור: "מנו ועצרו, צומו וצלו" (כלומר, קראו את מניין הפקודים בפרשת במדבר לפני חג שבועות, והתענו בתשעה באב לפני קריאת ואתחנן).

השנה, נקרא בארץ ישראל גם את פרשת נשא לפני חג השבועות, אולם בחו"ל נוצר מנהג כתוצאה מסימן זה, שלפיו יש ערך לקרוא דווקא את פרשת במדבר לפני שבועות (ולא רק שהיא תהווה חציצה בין בחוקותי לבין שבועות). זו אפוא הסיבה מדוע לא מחברים את הפרשות בספר ויקרא, ומתאחדים עם מנהג ארץ ישראל רק בפרשות מטות-מסעי, כדי שפרשת דברים אכן תהיה לפני תשעה באב (ראו שו"ת מהרי"ט או"ח סי' ד).

כאמור, מנהג זה איננו מבוסס על שיקול הלכתי, שכן אין סיבה מהותית לקרוא דווקא את פרשת במדבר לפני שבועות, כפי שמוכח ממנהג ארץ ישראל. 

אכן, יש ערך חשוב בשמירה על מנהגי ישראל, אולם עם השתנות המציאות יש גם לשקול את המחירים שלעתים משלמים על שמירת מנהג מסוים. לענ"ד טוב יהיה אם הרבנות הראשית ו/או ארגוני רבנים בחו"ל ידונו בשאלה, האם לא הגיע הזמן לשנות את המנהג, ולאחד את עם ישראל כולו סביב אותה פרשת שבוע.