מי צריך רב כשיש גוגל?

ההתייעצות עם 'הרב גוגל' רחבה יותר משנראה ואפילו תופסת מקום בבתי המדרש. בסוגיות סבוכות חשוב שהשואל יבין את השיקולים בדרך לתשובה.

הרב יצחק נריה , ט' באייר תשע"ט

האם באמת בדור שיש את גוגל לא צריך רב? אני חייב להודות שאותי לפחות השאלה הזו מרגיזה, מטרידה ונראת לי מנותקת מהמציאות. אבל המציאות מראה שההתייעצות הלכתית עם 'הרב גוגל' רחבה הרבה יותר משנראה ואפילו תופסת מקום בישיבות ובבתי המדרש.

באחד מהסדרים בישיבה הייתי עד לדיון בשאלה הלכתית רצינית, ושני תלמדי חכמים מובהקים דנו בה, אחד מהם שהוא בקי בש"ס ופוסקים עיין, פתח והכריע. לידם ישב בבית המדרש אברך צעיר שהקשיב לדיון, אותו האברך ששמע את מורכבות הסוגיה החליט לנסות להרשים את חבריו לבית המדרש, הוציא את הטלפון החכם מכיסו ושאל את גוגל, משמצא לדעתו את התשובה בגוגל, פנה האברך אל התלמיד חכם שהכריע ואמר לו שהוא טועה והציג לפניו ראיה שהוא מצא בגוגל שנותנת תשובה הפוכה לפתרון הסוגיה.

לקח לי מעט זמן להתעשת, ניגשתי לאותו אברך והסברתי כי לדעתי עצם החיפוש אחרי תלמיד חכם גדול שהכריע היא בעייתי מאוד. אבל העדפת גוגל מת על פני הארי החי היא טעות חמורה הרבה יותר. כיוון שזה אברך חביב וכוונתו רצויה החלטתי לנסות ולבדוק האם באמת הרב 'גוגל' נותן פתרון לסוגיה. הבטנו יחד בתשובה והראיתי לו כמה העניין הנדון אינו דומה כלל לשאלה ולא רק שהתלמיד החכם צדק אלא האברך הנחמד כלל לא הבין את שקרא, דבר שגרם לו למבוכה, ואני מקווה שגם ללימוד.

לא רק האברך נמצא במבוכה, אנחנו כולנו נמצאים במבוכה, בעידן ריבוי אינפורמציה וזמינותה מחד גיסא ומאידך גיסא החיים מורכבים ומאתגרים בכל מיני שאלות מידי יום, התרגלנו אנחנו בני אדם לא לחשוב לא לזכור ולא לברר אלא לפנות בחיפוש התשובה באופן מהיר מבלי לרדת לעומקם של דברים. תשאלו את ילדיכם האם הם זוכרים תפילות וברכות בעל פה או שהנטיה המיידית היא לפתוח ברכון באפליקציה.

ברור שישנן שאלות ותשובות בהן ניתן לסמוך על גוגל ועל מחשב בכלל, אך בעיסוק בסוגיות סבוכות חשוב שהשואל גם יבין את השיקולים הבאים בחשבון בדרך לתשובה.

לימוד התורה ובתי המדרש הן הלב הפועם של עמינו, גם אלו המשיבים לשואלים באתרים השונים. חייבים לעמול ולשקוע ולצלול ולהבין את הסוגיות ההלכתיות והמחשבתיות ורק אחרי כן לענות. תלמידי חכמים בעלי יראה ויראי הוראה ולא קלות דעת של אמירות בסגנון 'בטוח יש משהו שמתיר את זה'

איזו ברכה גדולה יש לכלל ישראל עד היום מספרות השו"ת אי אפשר לוותר על ברור עמוק מחדש ומקיף ברשת אוהבים דברים קצרים ותכליתיים.

נכון, יש שיגידו כי לעיתים כניסה לשאלות הלכתיות בגמרא שנראות לכאורה מיותרות בעידן הדיגיטלי כמו בסוגייה הקובעת שיכולה להיות סתירה בעדות ביחס לתאריך כי יש כאלו אשר לא בקיאים בתאריך והאם החודש היה מעובר וכדומה, ואכן החיים שלנו השתנו, ועם שינוי המציאות יש צורך לעיין יותר בהלכה ולראות ולהבין מה נקבע ולמה הוא נקבע כך.

כמובן כי יש גם יתרונות, אדם חפץ לבדוק האם הנושא הזה נדון כמו גם העניין של שאלת רב פנים אל פנים לעיתים מביכה, למשל תשובה על גזל וכדומה או עניני צניעות ובהחלט מובן הדבר שיש יתרון לאנונימיות, והשואל אינו חשוף.

לדעתי אי אפשר להמלט מהקביעה כי רבנים ימשיכו לענות דרך המרשתת אבל 'עשה לך רב', קשר עם תלמיד חכם, הכרת השואל ובחינת צדדי השאלה לעומק הסוגיות ומתוך הכרת חיי השואל אין ולא יהיה ברשת. כלל שיהיו יותר תלמידי חכמים בקיאים וזמינים הצורך ברב 'גוגל' יתייתר.

הרב יצחק נריה ישתתף מחר (רביעי) בכנס ׳האם התורה עוברת מסך׳ שיתקיים בהיכל שלמה בירושלים