יום העצמאות ויום ירושלים – עולם החומר ועולם התוכן

הרב שמואל פויכטונגר , כ"ח באייר תשע"ט

יהדות הרב שמואל פויכטונגר
הרב שמואל פויכטונגר
צילום: עצמי

בימים אלו, אנו נמצאים בין פסח לשבועות. בפסח קיבלנו את העצמאות הפיזית ובחג מתן תורה נקבע האופי של עצמאות זו.

יתרה מכך, עוד כשאלוקים פוגש את משה ושולח אותו להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא אומר לו כי הסיבה ליצירת עם חדש, היא מתן תורה. העם הזה, אומר אלוקים למשה, הוא עם שמהותו היא קיום התורה וערכי המוסר.

כמו ביציאת מצרים הראשונה, כך ביציאה מהגלויות שלפני 70 שנה. השאלה מדוע להקים מדינה ליהודים, נעוצה בתשובה איזו מדינה זו תהיה. על כן, לאחר שאנו חוגגים את עצמאותנו, אנו עומדים לחגוג את יום ירושלים, היום שמזכיר לנו סביב מה המדינה קיימת ומה היא מטרתה.

לירושלים משמעויות רבות ומגוונות. המשמעות הראשונה ניתנת לעיר הקודש בעקדת יצחק, שהתרחשה בירושלים והיא הבסיס הרעיוני של בית המקדש. אחת התובנות הראשונות שהנחיל לנו אלוקים היא שהקדושה נובעת מהמוסר ומקדשת אותו. לעולם הקדושה  לא תדיח את המוסר, או תתעלם ממנו.

הדבר הראשון שמלמד אלוקים את אברהם הוא שאין קורבנות אדם. לא ייתכן שהקדושה תסתור את המוסר. קדושה כזו היא פסולה ואין לה מקום ובוודאי שלא בירושלים. לימים היו שניסו להפריד את הקדושה מהמוסר, אולם הנביאים חזרו והזהירו, קדושה כזו היא מזויפת, בית מקדש כזה הוא ריק מתוכן, וכל שיישאר לצוררים הוא להרוס את הבניין החלול. בבית המקדש, בקודש הקודשים, לצד אנכי ה' אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים, יש לא תרצח ולא תגנוב.

כשאנו חוגגים את יום העצמאות אנחנו חייבים לחוג אחריו את יום ירושלים, שכן עצמאות ללא קדושה ומשפט, מה טיבה? מה עניין לנו בעוצמות כח ללא תעצומות רוח?

בכפר הנוער הודיות, זמן רב מושקע לא רק בפיתוח התלמידים והכנתם לעולם המעשה, כי אם בהכנתם לעולם התוכן. זמן רב מושקע, במחשבה על הזולת, על הערכים שמובילים אותנו, אלו בוגרים הם יהיו  מבחינה מהותית, ולא רק אלו תנאי חיים יוכלו ליצור לעצמם. כך אם יום העצמאות הוא בעיקר שמחה על העבר, והכרת תודה על הגאולה שזכינו לה -  יום ירושלים הופך ליום שבו עוסקים בתוכן של המדינה.