דרושים מוסרי נפש על גיור

מאמר תגובה של הרב חיים אמסלם, יו"ר תנועת עם שלם ומח"ס 'זרע ישראל' על הגיור, למאמרו של איתמר סג"ל 'דוקטורים לגיור'.

תגיות: חיים אמסלם
הרב חיים אמסלם , כ"א בסיון תשע"ט

אמנם איני פרופסור באוניברסיטה אך אפשר לומר שהקדשתי את שנותיי לעניין הגיור ואני רואה בו את ציפור נפשי ואת שליחותי הציבורית והרבנית. מהיכרותי המעמיקה עם הצדדים ההלכתיים והמעשיים של סוגיית הגיור בישראל ובעולם, אני סבור כי הנחות המוצא של איתמר סג"ל במאמרו שגויות.

ראשית דבר יש להכיר את המציאות בה נתונים מאות אלפים של ישראלים, לא יהודים, שמוצאם ממדינות חבר העמים וממדינות עליה אחרות. הטענה כי אין להם דבר עם כשרות ושבת, לרוב פשוט אינה נכונה. רבים מהם שכבר התערו היטב בחברה הישראלית, חיים בסביבה מסורתית, שהכשרות והשבת היא חלק טבעי מאורח החיים שלה אף אם איננה מקפידה על קלה כבחמורה. הם עצמם שומרים על חלק מהמצוות גם בלי להיות יהודים, כמו מילת הבנים, קידוש בשבתות וחגים ועוד. ילדיהם לומדים בבתי ספר בהם רוב התלמידים מסורתיים. הם משרתים בצבא עם שומרי מסורת ואיתם הם ממשיכים ללימודים אקדמאיים ולעולם העבודה. ופעמים רבות הם נקשרים בקשרי זוגיות עם יהודים המחוברים למסורתם.

אמת שבקהילות דתיות וחרדיות הומגניות, כמעט ואין מגע עם אוכלוסיות אלה. אבל רובו של עם ישראל בערי הפריפריה ובמרכז מכיר את התופעות הללו מקרוב.

קשה להטיל ספק בדימוי הגרוע שיש לכל מגע עם שירותי הדת והרבנות במדינת ישראל והשפעתו הרעה והרבה על ציבור גדול מסורתי וחילוני, המסרב וחושש מכל מפגש עם מוסדות דתיים ורבניים כמועצות דתיות ובתי דין. אי הכרה בגיורים, ביטולי גיורים, אי הסכמה לרשום גרים לנישואין ועוד סוגיות שעלו לכותרות בשנים האחרונות, מהלכות אימים על ציבור שרוצה להיטמע במדינת ישראל, לא רק כישראלים אלא גם כיהודים דתיים ומסורתיים.

איני חולק על הכותב כי יש לעשות הכל כדי לשפר ולשדרג את מערך הגיור כדי שהתהליך כולו יהיה נגיש ומסביר פנים יותר. ודאי שיש לקחת את עניין הגיור כמשימה לאומית ראשונה במעלה. על המדינה להיות אקטיבית בעניין ולהביא את מאות אלפי היהודים הללו - זרע ישראל - אל הליך הגיור ולא לחכות שהם יבואו. חובה ומצוה גדולה מוטלת עלינו לקרב אותם אלינו ולהחזיר אותם אל כור מחצבתם.

הצעת החוק המאפשרת לבעלי הסמכה לרבנות עיר להקים בתי דין ולגייר, תקל על נגישות הגיור ותאפשר לרבני קהילות המכירים את האוכלוסיה שבתוכה הם גרים לקרב בטבעיות יותר ויותר זקוקי גיור לתהליך ולהשבתם ליהדות.

לצערי, סוגיית הגיור ובכלל כל יחסי הדת והמדינה בישראל, הופקרו בשנים האחרונות על ידי כל המפלגות הציוניות והוזנחו לטובת המפלגות החרדיות. הם ודאי עושים ברבנות ובמשרד לשירותי דת כבשלהם וכרצונם והעסק הולך ומתדרדר. גם תדמיתית אך ודאי שגם מעשית. יש רק לברך על כל מפלגה או גורם פוליטי המבין שלא ניתן להמשיך כך ואנו עומדים על פתחו של תהום בעניין הגיור ובעניינים נוספים המצויים על המתח שבין יחסי דת ומדינה ודתיים מול חילוניים במדינת ישראל.