בוכים על העבר, מביטים אל העתיד

בית המקדש עתיד לרדת לעולמינו ברגע המכונן של הגאולה. בכל יום ובפרט בשבת מיוחדת זו בה יש לנו הזדמנות "לחזות" בבית המקדש השלישי, עלינו לפעול להתממשות הנבואה

הרב שמואל רסקין , ז' באב תשע"ט

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

האגדה העממית מספרת על קיסר צרפת האגדי, נפוליאון בונפרטה, שחלף בערב קייצי באחד מהמחוזות שהיו נתונים תחת שלטונו. בין כל הבתים שמסביבו, שם לב לבית אחד שהיה שונה מהשאר, וממנו בוקע אור קלוש.

המחזה סקרן אותו, והוא ירד מהמרכבה וניגש יחד עם אנשי צוותו לפתח הבית. בפנים ראה אנשים בגילאים שונים, יושבים על הארץ לאור נרות מועטים, וקוראים בספרים בקולות בכי. קרא הקיסר לאיש מהנוכחים, ותמה לפשר הנעשה. "ביום זה, תשעה באב, התנהלה מלחמה עקובה מדם" ענה לו האיש, "בסופה נכבש ונשרף בית מקדשנו, מרכז החיים ומעוז הרוח שהחזיק וחיזק את כל היהודים, ואנו עצובים ובוכים".

נפוליאון ניסה להזכר באיזו מערכה מדובר, בכל זאת, הוא המפקד העליון של צבא המעצמה הצרפתית, אך ללא הצלחה. "אמור לי, מתי נערך הקרב עליו אתם כה מדוכאים" שאל. נאנח היהודי, וענה: "לפני כ-1700 שנים". נפוליאון יצא מכליו ואמר בהתפעלות: "עם שמוריד דמעות על חורבן העבר כאילו התרחש זה עתה, הוא בעל עתיד מפואר, כל העולם כולו לא יוכל לו".

השבת יחול תשעה באב. מפני קדושת השבת איננו צמים בעיצומו של יום זה, אך נחל לצום מיד עם שקיעת החמה וצאת השבת, ונזכר שוב בכאב הגדול ובפרידה משריד בית מקדשנו, שעודנה מרה וצורבת. היינו כמשפחה גדולה ומאוחדת סביב שולחן האב, עד שנותקנו באכזריות ונשלחנו אל גלות קשה בה "ואין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא ישראל במעמדו".

אבל, הכל יכול להתהפך בזה הרגע. שבת שלפני צום תשעה באב לעולם חלה בפרשת דברים, ומכונה "שבת חזון" על שם ההפטרה "חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים". החסיד והמשפיע הנודע רבי הלל מפריטש מביא בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ש"שבת חזון" הוא גם מלשון 'מחזה', היות ובשבת זו מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי, על מנת לעודדו לשפר את מעשיו ולזכות לבנין הבית. הוא המשיל זאת למלך שתפר בגד לבנו, אך הבן קרע אותו. לאחר שגם את הבגד השני קרע הבן, תפר המלך בגד שלישי והראה אותו לבנו לעתים רחוקות כדי לגלות בו תשוקה ואהבה לבגד, וישפר מעשיו עד שיהיו אצלו כמו טבע ושוב לא יקרע את הבגד.

בית המקדש כבר בנוי ומשוכלל, ועתיד לרדת לעולמינו הגשמי ברגע המכונן של הגאולה. בכל יום, ובפרט בשבת מיוחדת זו בה יש לנו הזדמנות "לחזות" בבית המקדש השלישי, עלינו לבקש, לפעול, לצפות ולזכות להתממשות הנבואה "ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה", חיבור עם ישראל שוב יחד, בבניין בית המקדש, בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

אנו רוצים משיח עכשיו!
שבת שלום,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט