חפור ושמור

כבר שנים ארוכות משקיעים הפלסטינים מאמצים כבירים בפגיעה, בהריסת ובהשמדת אתרים היסטוריים המעידים על נוכחותה, התבססותה ושגשוגה של ישות יהודית ארוכת שנים בארץ ישראל.

אל"מ במיל' טל בראון , ג' בחשון תש"פ

עם המאפשר לאויביו מחוץ ולעוכריו מבית למחות את שרידי עברו וזכר קיומו הפיזי מעל אדמתו, לעוות את מורשתו החקוקה באבן ולשלול את זכותו הכתובה והקנויה על ארצו- מולדתו, סופו שיאבדם, שלא יזכרם או ידעם, ולבסוף ברבות השנים, לא יאמין כלל לעצם קיומם.

או אז יתממש משפטו הידוע של יגאל אלון ז"ל, הכתוב בספרו "מסך של חול", לפיו: "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".

מזה שנים עדים אזרחי ישראל למימושה השיטתי והעקבי של המזימה הפלסטינית למחות כל זכר לקיומה של ישות יהודית בהר הבית ובירושלים בפרט, כמו גם בכלל אזורי יהודה, שומרון ובקעת הירדן. כבר שנים ארוכות משקיעים הפלסטינים מאמצים כבירים בפגיעה, בהריסת ובהשמדת אתרים היסטוריים המעידים על נוכחותה, התבססותה ושגשוגה של ישות יהודית ארוכת שנים בארץ ישראל.

כך, בהשקט ובצנעה בדרך כלל, עושים הם שימוש בכלים הנדסיים כבדים, בחסות החלטות של גורמי ממשל ודת רשמיים הנתמכים בכסף רב, בכדי להעלים ממצאים ארכיאולוגים, לנפץ, לנתץ ולחרב תשתיות ראייתיות המעידות על זיקתו של העם היהודי לכל חבלי הארץ. 

שעה שבציבור הישראלי יש המכנים בבורותם את לימודי מורשת ומסורת ישראל בשם "הדתה", ומעדיפים שילדיהם ילמדו מיתולוגיה יוונית, תרבות רומית ואת מנהגי החברה ההודית (אולי כהכנה ל"טיול אחרי צבא"), למדו הפלסטינים היטב את משמעות אמרתו של יגאל אלון ומיישמים אותה הלכה למעשה באין מפריע או מושיע, בכל עת שמזדמן להם הדבר באמצעות כל את המזדמנת לידם.

הפלסטינים ששמעו גם את הציטוט המיוחס לנפוליאון בונפרטה, לפיו: "עם ללא עבר, אין לו עתיד", החליטו למחוק את העבר היהודי בארץ האבות ולבנות לעצמם נרטיבים, שיחזקו את אחיזתם ועתידם באותה כברת ארץ על חשבון ובמקום הריבון.

מהכבד אל הקל

בין השנים 1996–1999 הכשירו הפלסטינים בירושלים, במתחם הר הבית, את "אורוות שלמה" לתפילה. הווקף חנך את המקום תחת השם "אל מצאלה אל-מרואני" (מקום התפילה של מרואן), בשיתוף הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית. לפני 20 שנה, בנובמבר 1999, נחפר במקום בור עמוק וגדול ממדים במטרה להכשיר כניסה ראויה למתחם התפילה.

הבור נחפר תוך זמן קצר ביותר, תוך שימוש בציוד מכני הנדסי כבד, ללא אישור או פיקוח וללא שנערכה במקום חפירה ארכאולוגית מקדימה- "חפירת הצלה", שיכולה הייתה למנוע פגיעה קשה עד בלתי הפיכה בעתיקות. למעלה מארבע מאות משאיות עפר נדרשו בכדי לפנות את שפכי העפר מכריית בור זה, יחד עם שפכים נוספים מעבודות בניין וגינון באזורים סמוכים, שנשפכו לנחל קידרון. 

הווה ברור לכל הדיוט שהחפירה הזו פגעה לא רק בעתיקות הר הבית ובחשיבותן המחקרית- מדעית, אלא פגעה היא בממצאים רבים וחשובים שהיו עשויים לשפוך, ולא רק עפר, כי אם אור גדול על נוכחות שושלות מלכות בית דוד במקום, לצד חיזוק הקשר ההיסטורי של העם היהודי למורשתו ומסורותיו. 

שעה שנוכחו הפלסטינים כי פגיעה ישירה וקשה ביותר במתחם הר הבית, במקום הקדוש ביותר ליהודים, עברה מתחת לרדאר האומה ומדינת ישראל הריבונית לכאורה (במקום אותו שחררה במלחמה שארכה רק כמה שעות יותר ממה שלקח לפלסטינים לחפור את הבור), החלו הם לפעול בטקטיקה דומה, בין אם מאורגנת במלואה או בחלקה, ולו רק בקריצה, להרס אתרי מורשת בחבלי מולדת אחרים, כדוגמת הרס ארמונות החשמונאים שבסמוך ליריחו.

ביום ראשון ה-27 בנובמבר, הצליחה יחידת הפיקוח במנהל האזרחי בשיתוף עם יחידת הארכיאולוגיה ומנהלת התיאום והקישור ביריחו, לעצור עבודות בלתי חוקיות בסמוך לאתר ארכאולוגי מתקופת בית שני המזוהה כארמונות החשמונאים, שכידוע אינם מזוהים כפלסטינים, למגינת ליבם של "המקומיים". בנוסף לארמונות ישנן בשטח מערות קבורה רבות, שחלקן זכו לניסיונות חפירה זדוניות, בעזרתן ניתן ללמוד על שלושת דורות החשמונאים שנטמנו בזמנו במקום.

בזיזת והחרבת אתרים ארכיאולוגים שונים ובהם שוד קברים והרס של שרידי יישובים קדומים, הינה לא פחות מאשר מכת מדינה!  זוהי מכה קשה לארכיאולוגים ולמדע, מכה להיסטוריונים ולחוקרי המקרא, אך מעל לכל אלו מדובר בפגיעה בתודעה הלאומית, במורשת אבותינו ובאחיזה של האומה באדמתה, בראייה הצופה פני עתיד.

לסיכום 

על רשויות האכיפה בשיתוף גורמי הביטחון ומערכות השפיטה, לפעול בנחישות ובהתמדה לשם סיכול, מניעה והענשה חמורה של המחבלים, במלוא מובן המילה, במורשתנו ומשום כך גם בעתידנו, ובשכיות החמדה המזוהות עם זכותנו על הארץ הזו.

משרד החינוך יטיב לעשות אם ינחה ויפעל לשם העמקת הקשר של בני הנוער עם אותם אתרי מורשת, בין אם באמצעות טיולים, סיורים ושיעורי מולדת (שמזמן שינו את שמם או פשוט שכחו מקיומם).
בקיצור-  מי שלא ישמור על מורשתו, עלול לאבד את ירושתו!