מהדר להתפלל במניין בריאותי

הרב נתנאל יוסיפון , כ"ג באדר תש"פ

משל יהודי ותיק ומפורסם, מספר על סוחר יהודי שהפליג בים, כשהוא מוביל עימו מטען גדול של סחורה.

במהלך ההפלגה, פרצה סערה גדולה בים, והאונייה חישבה לטבוע. ציווה רב החובל, שכל אחד מהנוסעים ישליך חלק מהמטען שלו לים, כדי שיוקל המשא על האונייה , והיא תצלח את הסערה בשלום.

מיד הזדרז הסוחר היהודי, נטל את הטלית והתפילין שלו, ורצה להשליכם לים, שהרי פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה...

אמרו לו כל הסובבים אותו: ראשית, תשליך את כל סחורתך, ורק בסוף תשליך את הטלית והתפילין, שמלבד קדושתם והמצווה שאנו מקיימים בהם, גם שומרים עלינו...

משל זה מהדהד בראשי בימים האחרונים.

ימים מאתגרים עוברים על כולנו...

ימים שוברי שיגרה, ולא במובן הנחמד של המילה...

מעבר למתח ולחשש מהקורונה ומהמשבר הכלכלי , עצם היציאה מסדר החיים הרגיל מהווה אתגר לכל אדם. דווקא בימים אלה, אנו חשים עד כמה עלינו להתחזק בביטחון בה' ובתובנה ש'אין עוד מלבדו'. הנה, נגיף קטנטן, משבית עולם ומלואו. כטיטוס שחשב שניצח את ה', ויצאה בת קול ואמרה לו: 'ברייה קלה יש לי בעולמי, עלה ליבשה ועשה עימה מלחמה', וסופו שהיתוש הכריע אותו, כך האנושות החזקה לומדת את עוצמתה של ברייה קלה ששלח הבורא לעולמו.

בצד הביטחון בה', וודאי מצווים אנו על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", "לא תעמוד על דם רעך", כולנו מחוייבים לשמוע לדברי המומחים לבריאות הציבור, לשמור על מרחק מתאים בין אדם לחבירו וכו', וכך לבלום בעזרת ה' את התפשטות הנגיף ולהציל חיי רבים.

בשעת כתיבת שורות אלו, משרד הבריאות עדיין מתיר להתפלל במניין, בקבוצות של 10 אנשים ותוך שמירה על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם. חריגים מכלל זה הם אנשים מבוגרים מאוד או בעלי סיכון גבוה שנקראים להישאר בבתיהם ובוודאי כך ראוי לנהוג.(יתכן והמציאות תשתנה, וכשתקראו שורות אלו יוטל סגר מלא, והשורות הבאות לא יהיו רלוונטיות, אך הן נכתבות למציאות הנוכחית).

והנה, נשמעים קולות – בואו ונהדר בהלכות פיקוח נפש, נסגור את בתי הכנסת, ונקרא לכלל הציבור להתפלל ביחיד בבתים. ברי לי שקריאות אלו באות מתוך יראת שמיים, אך דומני שבהשקפה כוללת עלינו להיזכר להבדיל במשל בו פתחתי. ( ברי לי, שקריאות אלו לא מעוניינות חלילה לזרוק את הטלית והתפילין, אך המשל מכניס את העניין לפרופורציה).

משרד הבריאות קובע כללים מסויימים, שמטרתם לשמור על בריאות הציבור. אין כאן מדע מדויק, והכללים לא ניתנו למשה מסיני. בכללים אלו הוא מנסה לאזן בין צרכים כלכליים ובריאותיים, מתוך הבנה שגם שמירה על משק מתפקד היא צורך חיוני לקיומה של החברה.

המשרד גם לוקח בחשבון את הצורך של אדם להתאוורר מעט, ולעשות מעט ספורט בקבוצה קטנה, ואפילו לטייל בודד עם הכלב. המשרד מבין, שגם שמחת חיים מסייעת למערכת החיסונית של האדם להילחם בנגיף ולהישאר בריא.

בקיצור, יש כאן איזון בין צרכים חשובים שונים. האיזון מתעדכן מעת לעת לפי העניין.

אם כל הצרכים חשובים, קל וחומר שהצורך בתפילה במניין חשוב. אם מסיבות כלכליות מותר לצאת מהבית, בוודאי שבשביל תפילה במניין מותר לצאת מהבית. ביום שיוחלט על סגר מלא, אכן מתברר שכרגע האיזון הנכון הוא לא לצאת מהבית. אך כל זמן שמשרד הבריאות מתיר להתפלל במניין, עלינו לאחוז בכך בכל תוקף ולהתפלל במניין תוך שמירה על הכללים שהמשרד קבע. (למעט, אנשים ומקומות שלא יכולים לעמוד בכללי משרד הבריאות).

ואדרבה, התפילה בציבור נותנת לנו כוחות כל כך מרובים, עד שבוודאי שהיא מחזקת את שמחת החיים שלנו ונותנת לנו בעזרת ה' עוז ותעצומות להילחם בנגיף.  

כאן המקום לעורר להתקשר ולהתעניין בשלומם של מי שנותרו מבודדים בבית, ובפרט אנשים מבוגרים, יתכן וחיזוק זה יועיל ואף יציל חיים.

ויהי רצון, שנזכה כולנו להישאר בריאים ושלמים, ויתקיים בנו הפסוק "כל המחלה אשר שמתי... לא אשים עליך, כי אני ה' רופאיך"!