"מרגיש ירידה באהבה כלפי אשתי"

אהבה באה מתוך עבודה והשקעה שאותה נדרשים להשקיע.

הרב אליקים לבנון , כ"ח בסיון תשס"ח

יהדות הרב לבנון
הרב לבנון
הרב לבנון

שאלה: אני נשוי כארבע שנים, בדרך כלל בשמחה ואושר עם אשתי וילדינו. לפעמים אני מרגיש כאילו יש ירידה באהבה שאני רוחש לאשתי, בדרך כלל זה אחרי ויכוח או כעס של אחד על השני. כשרגש האהבה נחלש עולות מחשבות שאולי בעצם טעיתי בבחירה, ואולי אני צריך להקים בית עם אישה אחרת. האם המחשבות הללו נכונות?


דרכם של בני אדם לחשוב שאהבה היא עניין רגשי ורומנטי ההולך יד ביד עם תאווה, אבל בשפה העברית אנו רואים שאהבה מתחילה ב-א' ותאווה מתחילה ב-ת'. ואכן זה המרחק ביניהם כמרחק שבין א' לת'
תשובה:
דרכם של בני אדם לחשוב שאהבה היא עניין רגשי ורומנטי ההולך יד ביד עם תאווה, אבל בשפה העברית אנו רואים שאהבה מתחילה ב-א' ותאווה מתחילה ב-ת'. ואכן זה המרחק ביניהם כמרחק שבין א' לת'. התורה מצווה אותנו בשלוש מצוות של אהבה: אהבת ה', אהבת הרע, ואהבת הגר. חכמים מוסיפים על כך מצוה מיוחדת בין איש לאשתו: "האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו... עליו הכתוב אומר: 'וידעת כי שלום אהלך'" (יבמות ס"ב).

אי אפשר לצוות על אדם דבר שהוא כולו רגשי, מכאן שאהבה יש בה הרבה מן השכל והדעת. ויתירה מזו, אהבה אינה מגיעה סתם על פי מראה פנים או עניין חיצוני אחר. זו, קרובה יותר לתאווה הבאה לו לאדם בעל כורחו. לעומתה, אהבה באה מתוך עבודה גדולה והשקעה שאותה אנו נדרשים להשקיע.

אין סוף לגורמים היכולים להפריע לבעל לאהוב את אשתו: הבית מבולגן, הכיור מלא כלים, הילדים מלוכלכים, האוכל לא מוכן בזמן וכו' וכו'. כפי שכתבת, מתעוררת ביקורת של הבעל על אשתו או טענות של האישה כלפי בעלה: מדוע אינו עוזר לה, מדוע הכל נופל על כתפיה וכו'? כמובן שהתרחשויות אלו מולידות מתח בבית, והאהבה נדחקת לקרן זווית.


דע לך שבידך לשנות הכל לטובה, כי מצוות אהבה היא של הבעל שחובתו לאהוב את אשתו. ואם תשאל, הכיצד? הרי כעת אני מלא התמרמרות כלפי אשתי, ומהו מטה הקסם לחזור לאהוב אותה? התשובה היא: עבודה, עבודה, עבודה
דע לך שבידך לשנות הכל לטובה, כי מצוות אהבה היא של הבעל שחובתו לאהוב את אשתו. ואם תשאל, הכיצד? הרי כעת אני מלא התמרמרות כלפי אשתי, ומהו מטה הקסם לחזור לאהוב אותה? התשובה היא: עבודה, עבודה, עבודה. העבודה הראשונה היא לשבת עם עצמך ולחשוב על הסגולות הטובות של אשתך. גם בעת כעס צריך לזכור את נקודות האור שיש בה, אשר בעזרתם היא משפיעה עליך מאוד לטובה בכל דרכי החיים. אחר כך יש להציב בפרופורציות הנכונות את אותן הנקודות המעלות תרעומת. במבט אמיתי רואים שאלו הן נקודות פרטיות וקטנות אשר בשיחה נינוחה, כאשר כל אחד בא איש לקראת רעהו מתגמדים המפריעים הללו, ובהושטת יד עוזרת גם נעלמים לגמרי. אז חוזרת ההרגשה הנפשית האמיתית, המלווה בשכל ישר, המראה לנו כמה אנו מתאימים איש לרעהו וכמה צדק הקב"ה כאשר הביאנו להקים יחדיו בית ומשפחה. זה הבסיס לצמיחה קבועה של האהבה בבית.

עבודה זו היא פעולה מתמדת, ללא הפסקות וקיטועים. קבל על עצמך לקום כל יום בבוקר ולחשוב על הקשר הטוב ביניכם, ולצד מחשבה זו להוסיף פתרונות ל"פכים הקטנים" המעכבים את האהבה. מחשבות חיוביות אלה דוחות כל רעיון על טעות בבחירה או חלילה על פירוק המשפחה.

העצמת האהבה בין בעל לאשתו בונה את האהבה בין אדם לילדיו ומתוך כך, כל האווירה בבית הופכת להיות אווירה חיובית: כל אחד מבני הבית רוצה בטובתו של חברו, וגם הילדים קולטים רוח זו וגדלים מתוך בריאות נפשית ויציבות של שמחה.

המאמר הוא מתוך עלון "קוממיות".