ממשה למשה למחלקת היהודים

רציתי לסייע למשטרת מדינת ישראל ולהציע לה לעצור רב נוסף שספרו לבטח יגרום לה כעס רב עבור תוכנו המסיט.

חננאל ובר ז"ל , י"א בתשרי תשע"א

בעקבות המעצרים של רבנים בישראל על כתיבת ספר הלכתי ועל הזמנתם של קולגות שלהם שכתבו הסכמות לאותו ספר, רציתי לסייע למשטרת מדינת ישראל ולהציע לה לעצור רב נוסף שספרו לבטח יגרום לה כעס רב עבור תוכנו המסית. ליתר דיוק, את מלוא הספר לא מצאתי, אלא כמה דפים ממנו שכללו מספר "הלכות עסיסיות".

בין היתר, אותם דפים כללו את ההצהרות הללו: "אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום, אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה… "אם השלימו וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נח עליהם -- אין הורגין מהן נשמה והרי הן למס שנאמר: 'יהיו לך למס ועבדוך'… והעבדות שיקבלו היא שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל אלא יהיו כבולים תחת ידם: ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם… ואם לא השלימו ולא קיבלו שבע מצוות עושין עמהם מלחמה והורגין כל הזכרים הגדולים ובוזזין כל ממונם וטפם… וכן צווה משה רבנו מפי הגבורה לכֹף את כל באי בעולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח, וכל מי שלא יקבל -- ייהרג… "עכו"ם שעסק בתורה -- חייב מיתה."
מכוון ששמו של אותו "רב" אינו מופיע על הדפים שמצאתי אני מציע שלפני שנוציא צו לעצרו, כדאי שנבדוק את שמו של אותו אלמוני שכתב את הדברים הקיצוניים הללו.

לצערי, הדברים שנכתבו ע"י אותו רב "קיצוני" דורשים את מעצרו המיידי כדי שיסביר את כוונתו -- האם הוא מעודד שנאת גויים, הריגתם ואולי גירושם מן הארץ. הרי לא יתכן שדבריו באים מן התורה שקבלנו במעמד הר סיני.

מכוון ששמו של אותו "רב" אינו מופיע על הדפים שמצאתי אני מציע שלפני שנוציא צו לעצרו, כדאי שנבדוק את שמו של אותו אלמוני שכתב את הדברים הקיצוניים הללו. לעניות דעתי לפי סגנון כתיבתו הוא לבטח שייך ל"נוער הגבעות", וכדאי שנתחיל את החיפוש שם -- בקרב "החשודים הרגילים". לדעתי, כדאי להתחיל את תהליך המעצר בהעברת הדפים למחלקת היהודים של השב"כ.

נ.ב. -- אחרי שהדפים הועברו על ידי לאותה מחלקה, אנשיה גילו לי שלצערם הם לא יוכלו לעצור את אותו רב, כי שמו הינו משה בן מימון (הרמב"ם). זה לשון מכתבם:

"משה בן מימון חי בארץ, ברם ב-1165, ואז היגר לאלכסנדריה. דפי החוברת שייכים לספר שהוא כתב, שהינו הקומפנדיום הגדול והמכובד ביותר לגבי ההלכה לעת שיהיה לעם ישראל מלך -- כך הסביר לנו אחד מהרבנים הממלכתיים שאנו סומכים עליו. אותו רב הציע לנו לרכוש את הספר (שנמצא, לצערנו, בכל חנות ספרי קודש המכבדת את עצמה) ולקרוא את פרק י"א הלכה א' שמסביר את מטרת הספר ואת התקופה שאליה היא שייכת: 'מלך המשיח עתיד לעמוד ולחזיר מלכות דוד לישנה, לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נידחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקֹדם'. אנו,למרות זאת רואים בו אדם קיצוני, ומציעים להוציא את הספר מחוץ לחוק, כי הוא עלול להוות גורם מסית בקרב רוב העם היהודי!.