להפסיק לקטר בט"ו בשבט

חובה עלינו לעשות כל מאמץ ולהפסיק לקטר בט"ו בשבט. לא על ארץ ישראל. לא על הפירות שנשתבחה בהם וקל וחומר לא על תושביה.

הרב אפרים זלמנוביץ' , י"ד בשבט תשע"א

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: באדיבות המשפחה

ט"ו בשבט! ראש השנה לאילנות, חג האילנות הוא יום המסוגל לישועות. וכשם שהאילן מתברך בפירותיו, כך האדם מתברך מפרי מעשיו. בעיר וורמיזא נהגו לקיים יום חופש לתלמידים כדי שיוכלו לאכול ולשתות ולשמוח ולשבח את ארץ ישראל. ובמיוחד היו חוגגים על שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ. חכמים נזהרו חלילה מלדבר סרה בארץ ישראל. במיוחד בט"ו בשבט.

יהודים, שלא ראו את הארץ מימיהם, גדלו והתחנכו לשבח ולהלל את ארץ ישראל. קיוו והתפללו לעלות לארץ ישראל והיו אומרים שלוש פעמים ביום "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים".

בעיר סטרובקוב עשו מידי שנה מסיבה גדולה לכבוד חג האילנות ועל השולחן הונחו מיטב הפירות. היה שם גם אורח מארץ ישראל. שאלוהו, האם גם בארץ גודל האננס. קם רב העיר רבי יחזקאל שרגא ואמר "אם התורה הקדושה שלנו מעידה על ארץ ישראל שלא תחסר כל בה, איך אתה מעז לשאול שאלה כזו!

מספרים על הרבי מרחמסטריוקא שהוגש לו יין מארץ ישראל ולא רצה לטעום. שאלוהו לפשר הדבר אמר להם: ואם אשתה והיין לא ימצא חן בעיני חלילה אכשל ואוציא לעז על פירות הארץ.

הנה כי כן, חובה עלינו לעשות כל מאמץ ולהפסיק לקטר בט"ו בשבט. לא על ארץ ישראל. לא על הפירות שנשתבחה בהם וקל וחומר לא על תושביה.

בל נשכח! אמר רבי שמעון בן פזי: אין גשמים נעצרין אלא בשביל מספרי לשון הרע. שומע הקב"ה את כל אלה המספרים לשון הרע ורכילות בסתר. שכך מנהג הרכלנים, לספר בלחש או מאחורי כף היד, באופן שלא ישמע מי שמספרים עליו. וכועס ומראה פנים זועמות, ונוטל רוח צפונית המסלקת את העננים מאותו המקום ולא יורדים גשמים.

זו השנה השביעית לעצירת הגשמים. אם נפסיק לרכל (אפילו לעיתונות ושאר כלי התקשורת אין רשות לרכל) ולהוציא לשון הרע על עם ישראל וארץ ישראל, אולי ירחם עלינו בורא עולם ונזכה לשפע של גשמי ברכה בעתו ובזמנו. הן הוא לבדו משיב הרוח ומוריד הגשם ואין בלתו.