חוק החרם אינו קביל הלכתית

אפילו במדינת הלכה, לא היו מחוקקים חוק אנטי דמוקראטי שכזה. הוא פשוט אינו קביל הלכתית. כל חוק אינו קביל אלא אם תקף הוא על כל האזרחים בשווה.

הרב אפרים זלמנוביץ' , ט"ו בתמוז תשע"א

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: באדיבות המשפחה

אי אפשר לחוקק בכנסת חוק שהוא בא להעניש בבית דין של מטה אזרח החושב או אומר או מחליט שלא לרכוש מוצר מסוים ותהא הסיבה אשר תהא.

חוק זה פוגע בחופש המחשבה והביטוי. הוא נועד כדי לסתום פיות ולשנות בכפיה הלך מחשבה. הוא מטיל עונש על אזרח ישראלי המעודד חרם על מוצרים ישראליים או שיוצרו ביהודה ושומרון.

רק לפני ימים ספורים כעסתי, כעסנו, איך מעיזים לעצור רבנים אך ורק משום שכתבו הסכמה לספר שיש מי שחושש שמא הקורא אותו יפגע חלילה בערבים חפים מכל פשע, גם שברור לכל בר דעת שרצח הוא רצח ואסור בין אם הנרצח יהודי או בין עם הוא ערבי. היו
חוק זה פוגע בחופש המחשבה והביטוי. הוא נועד כדי לסתום פיות ולשנות בכפיה הלך מחשבה. הוא מטיל עונש על אזרח ישראלי המעודד חרם על מוצרים ישראליים או שיוצרו ביהודה ושומרון
ם אוסרים לדבר נגד אחים המתגוררים ביהודה ושומרון ומחר יענישו מי שיחרים חנויות הפתוחות בשבת בניגוד לחוק המנוחה.

המרדכי (על מסכת בבא קמא פרק הגוזל) קובע: כללו של דבר, כל דין שחקק המלך לכל אדם ולא לאדם מסוים, אינו גזל. אם לקח מזה ולא מזה, שלא כדת הידוע לכל, הרי זה גזל גמור.

רבינו אליעזר ממינץ (פ"ד נדרים) כתב: ואין אנו מחילים את הכלל של דינא דמלכותא דינא אלא כשהמלך משווה מידותיו בדיני מלכותו אבל אפילו אם משנה ממדינה למדינה, אין דינו דין. החוק אינו קביל. אם מבקשים לאסור הטלת חרמות יש להחיל זאת על כל סוגי החרמות וזה ממש כבר בלתי נסבל הלכתית ודמוקראטית.

הנה, כמה טוב עשה החרם שהטיל רבינו גרשום מאור הגולה על גבר הנושא אישה נוספת על אשתו. הגם שמועד תוקפו של החרם פג בסוף האלף החמישי, כל בית ישראל ממשיך להקפיד עליו מעל אלף שנים. היום, אפילו בני עדות המזרח קבלו על עצמם ואוסרים את תופעת הפוליגמיה שהייתה נהוגה בקהילותיהם עד לא מכבר.

במקום חוק החרם ראוי היה לקיים את הצו האלוהי האוסר להוציא דיבת הארץ רעה. כאותם עשרה מרגלים ששלח משה לתור את הארץ והוציאו דיבתה רעה. אמר הקב"ה למשה "שלח לך" מרגלים והסוף המר ידוע. בני ישראל נדדו עוד ארבעים שנה במדבר עד שמתו המרגלים וכל הדור ההוא, ולא זכו להיכנס לארץ ישראל. יישוב הארץ כה מושרש וחוק החרם רק יחליש אחיזתו.