10:16
פורסם

מבזק

  כ"ג באלול תשע"ז , 14/09/17

עתירה: לעצור פיתוח קידוחי הגז

העותרות, החברה להגנת הטבע ואדם, טבע ודין, מבקשים משופטי בג"ץ להורות לעצור את תכניות הפיתוח של קידוחי "כריש" ו"תנין".
ארכיון:כ"ג באלול, 10:16, 14/09/2017