08:27
פורסם

מבזק

  כ"ז בתשרי תשע"ח , 17/10/17

צוות אבטחה של חברת החשמל חילץ הלילה אנשי ספינה שוקעת בלב ים

הלילה בשעה 00:40 לערך התקבלה קריאת מצוקה מספינת מדידות שהייתה בקרבת האונייה המגזזת (המספקת גז טבעי לחברת החשמל).

סירת האבטחה של חברת חשמל הנמצאת במקום, הגיעה במהירות לספינה, שהחלה לשקוע.

צוות האבטחה חילץ בשלום את שני אנשי הספינה השוקעת והעבירם לנחל חדרה.

ארכיון:כ"ז בתשרי, 08:27, 17/10/2017