21:03
פורסם

מבזק

  כ"ה בחשון תשע"ח , 14/11/17

מרצים מטרידים ונשפטים בידי עמיתיהם

בהתאחדות הסטודנטים דורשים לשנות את הרכב הועדה שדנה בתלונות נגד מרצים שהטרידו. עד כה עמיתיהם לעבודה הם ששופטים אותם.

ארכיון:כ"ה בחשון, 21:03, 14/11/2017