12:33
פורסם

מבזק

  א' באייר תשע"ח , 16/04/18

דעה: צביעות חוקתית

האבסורד בטענה שחוקי היסוד "כבוד האדם וחירותו" ו"חופש העיסוק" הם בעלי מעמד חוקתי זועק במיוחד סביב הדיון על פסקת ההתגברות.
ארכיון:א' באייר, 12:33, 16/04/2018