08:50
פורסם

מבזק

  כ"ח בתמוז תשע"ח , 11/07/18

האב השכול רון קרמן: חושש מעסקת שליט 2

האב השכול קורא לפרסם את מסקנות ועדת שמגר, "הועדה התוותה קוים ברורים בעסקאות לשחרור חיילים, למה זה נשאר חסוי".
ארכיון:כ"ח בתמוז תשע"ח, 08:50, 11/07/2018