11:14
פורסם

מבזק

  י"א בניסן תשע"ט , 16/04/19

ביקורת קשה על התנהלות הפיקוח על הבנקים

דוח ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האשראי ללווים הגדולים במשק (ועדת כבל) מטיח ביקורת קשה על התנהלות הפיקוח על הבנקים בכל הקשור לטיפול באשראי ללווים הגדולים במשק, בין 2017-2003.

"מתן אשראי בתנאים מועדפים עלול לגרום לפגיעה חמורה בתחרות, לעיוותים בהקצאת מקורות אשראי בתוך ענפי המשק וביניהם ולביצור מעמדם של לווים גדולים בעלי כוח שוק, שפועלים לחסימת רפורמות משקיות נחוצות. התוצאה הכוללת משמעותית ביותר: פגיעה בפריון, קיטון בצמיחה, העלאת יוקר המחיה והגדלת האי-שוויון".

ארכיון:י"א בניסן תשע"ט, 11:14, 16/04/2019