06:11
פורסם

מבזק

  כ"ה בשבט תש"פ , 20/02/20

דוח: פערי ענק בין העשירונים

ההכנסה החודשית הממוצעת של העשירון העליון גדולה פי 12 מההכנסה של העשירון התחתון. כך עולה מדוח מרכז אדווה המציג גידול בפערי ההכנסות בין העשירים לבין העניים. בנוסף עולה מהדוח כי רוב ההכנסות משכר דירה הולכות לעשירונים העליונים וכי המעמד הבינוני בישראל הוא מהקטנים ביותר במדינות ה-OECD.

על פי הדוח, בשנת 2018 ההכנסה הממוצעת ברוטו של משקי בית שבראשם עמד שכיר עמדה על 66,584 שקלים בעשירון העליון - לעומת 5,501 בעשירון התחתון בלבד. בשלוש השנים האחרונות, משנת 2016, הכנסתו של המאון העליון - האחוזון הגבוה בעשירון העליון, גדלה ב-20%. לעומת זאת, הכנסתו של העשירון החמישי גדלה ב-10% בלבד.

ארכיון:כ"ה בשבט, 06:11, 20/02/2020