13:39
פורסם

מבזק

  כ"ח באדר תש"פ , 24/03/20

השר צחי הנגבי: לציית להחלטת בג"ץ, הציבור ידע להעריך התנהגות ממלכתית

השר צחי הנגבי מגיב לפסיקת בג"ץ בנוגע להחלפת יושב ראש הכנסת.

"מאד קיוויתי שבית המשפט העליון יימנע מלהתערב בשיקול דעתו של יו״ר הכנסת בעניין קביעת סדר היום של הכנסת. העמדה שהציג יו״ר הכנסת בבג״ץ לא חרגה מגבולות סמכותו ושיקפה נכונה את תקנון הכנסת. למרות זאת, בית המשפט העליון אמר את דברו".

"בניגוד לעמדת היו"ר, בניגוד לעמדתי, שופטי בג״ץ החליטו פה אחד כי על הכנסת לבחור עד מחר יושב ראש קבוע. עם כל התסכול, חובה לקיים את הכרעת הרשות השופטת. התעלמות ממנה תפגע קשות במשטר החוקתי שלנו. ניתן להניח שתוצאות ההצבעה בכנסת לא יהיו לרוחנו, אבל הציבור ידע להעריך התנהגות ממלכתית", דברי הנגבי.

ארכיון:כ"ח באדר, 13:39, 24/03/2020