17:55
פורסם

מבזק

  כ"ח באדר תש"פ , 24/03/20

הוקמו ארבע ועדות מיוחדות, 2 מהן בראשות הרשימה המשותפת

מליאת הכנסת החליטה על פי המלצת הוועדה המסדרת להקים ארבע ועדות מיוחדות זמניות. בראשות שתיים מהן יעמדו חברי כנסת מהרשימה המשותפת.

ארכיון:כ"ח באדר, 17:55, 24/03/2020