10:42
פורסם

מבזק

  כ"ט באדר תש"פ , 25/03/20

דיון ועדת המשנה למודיעין - בעזרת אפליקציית זום

יו"ר ועדת המשנה למודיעין, שירותים חשאיים ושו"ן, גבי אשכנזי, החליט לזמן את חברי הוועדה לדיון מיוחד שיעסוק בהחלטת הממשלה להסמיך את שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות הקורונה.

בשל מגבלות הקורונה הוחלט לקיים את הדיון בעזרת אפליקציית זום.

ארכיון:כ"ט באדר, 10:42, 25/03/2020