10:00
פורסם

מבזק

  ח' בסיון תש"פ , 31/05/20

מפרץ אילת: אחוז האלמוגים החיים בשונית ירד באופן דרמטי

נזקי הסערה החריגה באילת בחודש מארס האחרון נחשפים לראשונה בניטור הלאומי שביצע המשרד להגנת הסביבה באמצעות המכון הבין-אוניברסיטאי בעיר.

בשמורת חוף אלמוג, בעומק של 5 מטרים, נמדדה ירידה של כ-25% בכיסוי החי של האלמוגים ביחס לאביב הקודם. השפעה דרמטית יותר נמדדה בשונית הנמצאת בעומק של 10 מטרים, שם נמדדה ירידה של כ-75% ביחס לאחוז הכיסוי החי שנמדד בקיץ האחרון. באתר האוניברסיטה ירד אחוז הכיסוי של אלמוגים חיים לשפל שלא נמדד מאז 2004 - תקופה שבה פעלו כלובי הדגים באילת.

ארכיון:ח' בסיון, 10:00, 31/05/2020