12:18
פורסם

מבזק

  כ"ז באלול תש"פ , 16/09/20

המשטרה נערכת לתפילות הסליחות ברחבת הכותל בירושלים

מחר יתקיימו ברחבת הכותל המערבי תפילות הסליחות שבמהלכן יפעלו השוטרים לשמור על ביטחון המתפללים.

בשל קיום התפילות תוך שמירה על התקנות לשעת חירום, המשטרה תאפשר הגעה לרחבת הכותל המערבי רק למי שקיבל ויציג אישור כניסה שניתן ע"י הקרן למורשת הכותל.

המשטרה קוראת לציבור, להימנע מהגעה לרחבת הכותל המערבי, כלל הצירים המובילים למקום יסגרו לתנועה ותימנע כניסת בלתי מורשים.

ארכיון:כ"ז באלול, 12:18, 16/09/2020