13:02
פורסם

מבזק

  כ"ז באלול תש"פ , 16/09/20

ערב ראש השנה: 9.246 מיליון איש חיים בישראל

לרגל ראש השנה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום נתונים חדשים על אוכלוסיית ישראל בשנה החולפת.

ערב ראש השנה, נעמדת אוכלוסיית ישראל בכ-9.246 מיליון בני אדם, מדובר ב-150 אלף ישראלים יותר מהשנה שעברה ובקצב גידול אוכלוסייה של 1.6%.

74% מתושבי המדינה הם יהודים ומספרם 6.841 מיליון איש. כ-1.946 מיליון ערבים חיים בישראל והם מהווים 21% מאוכלוסיית המדינה. 5%, שהם כ-459 אלף איש, מוגדרים כאחרים.

ארכיון:כ"ז באלול, 13:02, 16/09/2020