16:21
פורסם

מבזק

  כ"ז באלול תש"פ , 16/09/20

עידן חוסר האמון של האזרח החרדי: בין לעומתיות להתחברות

בתקופה בה נדרשת סולידריות חברתית, התגלתה שוב ברוב עוצמתה ההתבדלות המגזרית החרדית ביתר שאת.
ארכיון:כ"ז באלול, 16:21, 16/09/2020