21:38
פורסם

מבזק

  כ"ז באלול תש"פ , 16/09/20

המדינה: עתירת ראשי הערים מיותרת

המדינה מבקשת לדחות את העתירה הדורשת להשוות את הנחיות הקורונה לגבי תפילות להנחיות לגבי ההפגנות.
ארכיון:כ"ז באלול, 21:38, 16/09/2020