יצחקי דורש אמצעי קיום ברשות היהודית

תושבים בגוש קטיף ובראשם אריק יצחקי מכפר ים מתכוונים ביום ראשון להכריז על "רשות יהודית" עצמאית כגוף ריבוני. יצחקי שלח מכתב לרה"מ בעניין תאום הכנסת אמצעי קיום לבעלי הזכויות האזרחיות בחבל עזה.

, ז' באב תשס"ה | עודכן: 11:34

תושבים בגוש קטיף ובראשם אריק יצחקי מכפר ים מתכוונים ביום ראשון להכריז על "רשות יהודית" עצמאית כגוף ריבוני. לאחר הכרזת העצמאות הם מתכוונים לפנות אל מוסדות בינלאומיים כדי שיפעלו נגד תוכנית הגירוש של ראש הממשלה, אריאל שרון.

אריה יצחקי שלח הבוקר מכתב לרה"מ בעניין כוונותיו:

שלום רב למכובדי
ראש הממשלה
אריאל שרון
משרד ראש הממשלה
מדינת ישראל
ירושלים.

הנדון: תאום הכנסת אמצעי קיום לבעלי הזכויות האזרחיות בחבל עזה.

לאור החלטת מדינת ישראל לסגת משטחי עזה ולאור החוק הבינלאומי הברור ולאור אמנת ג'נבה הרביעית החלה בשטחי עזה על הצבא הישראלי ולאור זכויות הנובעות מכל אלו להמשיך ולשהות בגוש קטיף לאלו שנולדו במקום ולאחרים שחל איסור על הצבא הישראלי לפנותם, אני פונה אליך בבקשה לתאם עם האזרחים הנותרים את נסיגת הצבא הישראלי מאזורי מגורנו.

וועד התושבים שהוקם כאן ומייצג כעת כ 1218 תושבים מגייס את המשאבים הדרושים לקיומם של החיים האזרחיים לאחר נסיגת צבא ישראל ואני מבקש לתאם עם אדוני, בין השאר, את הבאתם של הפריטים המופיעים ברשימה להלן:

1700 רובי אם שש עשרה.
16,000 כדורים לרובה סער.
פצצות תאורה 60 מ"מ – 100 יחידות.
פצצות מרגמה 81 מ"מ – 300 יחידות.
מרגמות 81 מ"מ – 15 יחידות.
50 מקלעי מאג ותחמושת (200 ארגזי פעולה).
כל הרכש הזה נועד להגנה עצמית ולשמירת השקט באזורי היישובים המפונים ונמצא כעת מרחק של כיומיים של הובלה ימית לחופי חבל קטיף. כ"כ אבקש לתאם עמך את פעילותם של מאבטחים בשכר שימשיכו לשהות ביישובינו עם עזיבת הצבא וכן לקבוע מנגנון תאום בין מדינת ישראל לבין הגוף הבלתי תלוי והעצמאי שאני מזכירו.

התארגנות זו באה מתוך הנחה כי חובות בינלאומיות שישראל לקחה על עצמה לא יאפשרו לה להמשיך ולשלוט במקום הולדתנו כבר בימים הקרובים.

זכויות אלה שלנו הן זכויות שיוריות ולא ניתן לפגוע בהן. אני משוכנע שלאדוני יש את כל הרצון לכבד את זכויותינו הטבעיות והלגיטימיות בהיותנו ילידי המקום ובעלי זכויות אחרים לצד קיומה של מדינת ישראל.

אין בכול דבר מדברים אלו כדי לפגוע בחובות ובזכויות האזרחיות החלות על אזרחי ישראל בתוך מדינת ישראל ומחוצה לה.

בברכה ובכבוד רב,

יצחקי אריה
מזכיר הוועד הזמני של הרשות היהודית לחבל עזה