קהילות אשכנז החלו הלילה באמירת סליחות

במוצאי שבת הצטרפו קהילות האשכנזים לאמירת "הסליחות" של חודש אלול לקראת הימים הנוראים, ראש השנה ויום צום הכיפורים. קהילות הספרדים אומרות סליחות כבר מראש חודש אלול.

, כ"א באלול תשס"ה | עודכן: 21:40

אחר חצות הלילה קמו כל קהילות אשכנז לאמירת סליחות ויכריזו "במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה הט אזנך ממרום יושב תהלה לשמוע אל הרנה ואל התפילה". בקהילות ספרד ותימן, החלו את אמירת הסליחות לפני כ-3 שבועות עם כניסת ראש חודש אלול.

"הסליחות" הנן תפילה מסורתית לבקשת סליחה ומחילה מהקדוש ברוך הוא על החטאים שנעשו בשנה שעברה ובשנים קודמות, ותפילה להיטהר ולהתקרב אל הבורא לקראת השנה החדשה. הסליחות נאמרות מהערב ועד לערב יום הכיפורים. בקהילות ספרד ותימן, אמירת "הסליחות" נמשכת 40 יום מראש חודש אלול ועד לערב יום הכיפורים.

הרב יוסף קרסיק, רב אזורי בת חפר - עמק חפר, מצטט את מאמרם של החסידים הראשונים: "צריך להזהר שהבכי של סליחות לא יהיה מחמת עצבות וצער, אלא מהתעוררות לקדושה ושמחה של מצווה לעבודת הבורא". הרב מסביר כי "עת רצון מופלאה ומיוחדת היא באמירת סליחות, שאז מתגלה הניצוץ הקדוש שבלב כל יהודי, עצם הנשמה הקדושה - לכן מתעוררים וממעמקי הלב פורצת בכיה של אהבה ויראה אדירה ועצומה מעצם הנשמה, להתקרב להקב"ה ולעובדו באמת ובתמים ולזכות באמת האלוקי שתתגלה בעולם, במהרה בימינו בגאולה השלימה".

אמש, עם הצטרפות כל בית ישראל לאמירת ´הסליחות´, תתקיים אמירת סליחות בקבר רחל בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. אוטובוסים ממוגני ירי יצאו מהמלונות בירושלים, בהם נמצאים מגורשים מגוש קטיף בשעה 22:45. ההסעות מאורגנות על ידי ארגון "יש שכר לפעולתך".

שאלות ותשובות לחודש אלול והימים הנוראים באתר הישיבה

צילום: יונתן שטיין