מספר הבנות המתאסלמות צפוי להכפיל עצמו

תופעת ההתאסלמות של בנות יהודיות מואצת והשנה היא צפויה להכפיל את עצמה ל-70 מקרים. ב'יד לאחים' פותחים בפעילות לבלימת התופעה.

שמעון כהן , כ"ט בתמוז תשס"ו

מנתוני מינהל האוכלוסין במשרד הפנים עולה כי שנת 2006 תהיה שנת שיא בהתאסלמות יהודים בישראל. בשנים האחרונות עמד מספר המתאסלמים על כ-35 איש בשנה, ואולם השנה צפוי מספרם להגיע ליותר מ-70.

על פי הנתונים שפורסמו, בימים האחרונים ב'ידיעות אחרונות', ב-2004 התאסלמו 27 איש, ובשנת 2005 - 33. אבל המגמה הזאת השתנתה השנה, ומנתוני משרד הפנים עולה כי במחצית הראשונה בלבד של 2006 התאסלמו 42 איש, ומספר דומה צפוי להירשם גם בהמשך השנה. הנתונים מצביעים על כך שמרבית המתאסלמים הן נשים יהודיות שהתאסלמו בעקבות נישואיהן למוסלמים.

בידיעה שפורסמה על כך צוין כי "הליך ההתאסלמות נעשה בבית הדין השרעי - הפועל לפי חוקי האיסלאם" וכי בניגוד להליך ההתגיירות, הנמשך חודשים ארוכים ולעתים שנים, כדי להתאסלם, אין צורך בתהליכים מורכבים אלא אך ורק להצהיר בבית הדין השרעי על כוונות המבקש.

יו"ר ארגון הפעילים יד לאחים, הרב שלום דב ליפשיץ התייחס השבוע לידיעה בחומרה רבה ואמר כי "הנתונים הללו ידועים לנו היטב והם מהווים כאלף עדים על אבדן הערכים הפוקד את האוכלוסייה בישראל, כתוצאה מהעדר חינוך יהודי בסיסי".

כמו כן מתח קו ישיר בין נתונים אלו לבין המידע ההולך ונערם בארגונו אודות בתי ספר משותפים ליהודים וערבים, דוגמת בית הספר הדו-לשוני הגדול, הפועל בשכונת פת בירושלים, ואשר כנגדו ריכז הארגון פעילות מחאה נמרצת. מהמידע עולה כי בתי ספר אלו הם אחד הגורמים להתאסלמות של יהודיות. כך לדברי הרב ליפשיץ.

עוד אומרים השבוע בארגון כי החשש העולה מכל הנתונים הוא שמדינת ישראל תהפוך בטווח הקרוב למרכז לנשואי תערובת. "רק מיעוט הנערות שמצויות בקשרים עם מוסלמים, אכן הולכות להתאסלם. מכאן שהבעיה היא כפולה ומכופלת. הנתונים שבידינו מצביעים על כך שמדובר במאות בשנה", אומרים שם.

במסגרת הפעילות מתקיימות פגישות עם בעלי עסקים המעסיקים פועלים ערבים. החשש הוא שהימצאותם של העובדים בריכוזי אוכלוסיה יהודית ביום ובלילה מובילים בסופו של דבר למציאות הנוכחית. לבד מפעילות המחאה החלו בתקופה האחרונה להפעיל ב'יד לאחים' משמרות של פקחים שנועדו לוודא את צמצום תופעת הקשר בין בנות יהודיות לעובדים ערבים. זאת תוך תיאום עם הארגון ועם רבני שכונות. ב'יד לאחים' סירבו השבוע למסור פרטים נרחבים בנושא אולם אישרו את העובדה שלפיה בכמה מהריכוזים החרדים, בנוסף למשגיחי הכשרות, מונו פקחים מיוחדים שאחראים על שמירת צעדיהם של הפועלים בני המיעוטים.