במדרשיית נעם נערכה אזכרה לרב יגל זצ"ל

במדרשית נעם נערכה אזכרה לרב יהושע יגל זצ"ל, ובה העלו על נס את ההתגייסות והערבות ההדדית שהרב יגל הנחיל לתלמידיו.

, כ"ו בטבת תשס"זטוען....